Dostawa serwerów rack oraz macierzy dyskowej

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
Rozmiar pliku
83.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu-zamieszczone-w-BZP.pdf
Data publikacji
2021-10-05 15:17
PDF
Nazwa
SWZ_Dostawa serwerów rack i macierzy dyskowej
Rozmiar pliku
204.0 KB
Nazwa pliku
SWZ_Dostawa-serwerow-rack-i-macierzy-dyskowej.pdf
Data publikacji
2021-10-05 15:18
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
546.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-10-05 15:18
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
500.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2021-10-05 15:18
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Wzoru umowy – wzór protokołu odbioru ilościowego
Rozmiar pliku
32.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Wzoru-umowy-wzor-protokolu-odbioru-ilosciowego.doc
Data publikacji
2021-10-05 15:18
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do Wzoru umowy – wzór protokołu odbioru Sprzętu
Rozmiar pliku
21.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Wzoru-umowy-wzor-protokolu-odbioru-Sprzetu.docx
Data publikacji
2021-10-05 15:18
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
34.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-3-do-SWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2021-10-05 15:18
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia art.125 ust.1 Pzp
Rozmiar pliku
21.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-art.125-ust.1-Pzp.docx
Data publikacji
2021-10-05 15:19
FILE
Nazwa
Załącznik nr 5 do SWZ - Identyfikator postępowania (ID) oraz Instrukcja użytkownika systemu miniPortal -ePUAP
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SWZ-Identyfikator-postepowania-ID-oraz-Instrukcja-uzytkownika-systemu-miniPortal-ePUAP.7z
Data publikacji
2021-10-05 15:19
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar pliku
110.0 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-10-14 12:43
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
109.9 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2021-10-14 15:34
PDF
Nazwa
Informacja na stronę internetową_wybór najkorzystniejszej oferty
Rozmiar pliku
124.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-na-strone-internetowa_wybor-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Data publikacji
2021-10-18 11:17
Rejestr zmian