Pozyskanie danych wysokościowych

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
152.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2021-06-22 10:04
PDF
Nazwa
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dane wysokościowe
Rozmiar pliku
953.0 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Warunkow-Zamowienia-Dane-wysokosciowe.pdf
Data publikacji
2021-06-22 10:05
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
2.8 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.zip
Data publikacji
2021-06-22 10:03
FILE
Nazwa
załączniki do SOPZ
Rozmiar pliku
49.1 MB
Nazwa pliku
zalaczniki-do-SOPZ.zip
Data publikacji
2021-06-22 10:04
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
745.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SWZ-Wzor-Umowy.pdf
Data publikacji
2021-06-22 10:07
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do umowy - Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego_LIDAR
Rozmiar pliku
296.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-umowy-Wzor-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Przemyslowego_LIDAR.pdf
Data publikacji
2021-06-22 10:06
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - Wzory formularzy ofertowych
Rozmiar pliku
1.0 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SWZ-Wzory-formularzy-ofertowych.zip
Data publikacji
2021-06-22 10:05
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (JEDZ)
Rozmiar pliku
83.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-JEDZ.zip
Data publikacji
2021-06-22 10:06
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - oświadczenia dot. art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp
Rozmiar pliku
21.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SWZ-oswiadczenia-dot.-art.-108-ust.-1-pkt-3-6-ustawy-Pzp.docx
Data publikacji
2021-06-22 10:05
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - Wzor oswiadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp
Rozmiar pliku
18.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art.-117-ust.-4-Pzp.docx
Data publikacji
2021-06-22 10:04
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
18.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx
Data publikacji
2021-06-22 10:03
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
29.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2021-06-22 10:07
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ - Wzór wykazu urządzeń technicznych
Rozmiar pliku
36.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-DO-SWZ-Wzor-wykazu-urzadzen-technicznych.doc
Data publikacji
2021-06-22 10:03
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań w zakresie dostępu do informacji niejawnych
Rozmiar pliku
26.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-10-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-przez-Wykonawce-wymagan-w-zakresie-dostepu-do-informacji-niejawnych.docx
Data publikacji
2021-06-22 10:07
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ - Identyfikator postępowania i Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP
Rozmiar pliku
2.5 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-11-DO-SWZ-Identyfikator-postepowania-i-Instrukcja-uzytkownika-systemu-miniPortal-ePUAP.zip
Data publikacji
2021-06-22 10:06
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 08.07.2021
Rozmiar pliku
141.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SWZ-z-08.07.2021.pdf
Data publikacji
2021-07-13 08:25
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar pliku
67.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
Data publikacji
2021-07-13 08:25
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana tresci SWZ z 19.07.2021
Rozmiar pliku
180.4 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SWZ-z-19.07.2021.pdf
Data publikacji
2021-07-19 12:31
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SWZ z 04.08.2021
Rozmiar pliku
124.6 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SWZ-z-04.08.2021.pdf
Data publikacji
2021-08-04 10:10
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - Wzory formularzy ofertowych, wersja edytowalna
Rozmiar pliku
64.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SWZ-Wzory-formularzy-ofertowych,-wersja-edytowalna.zip
Data publikacji
2021-08-04 10:10
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Rozmiar pliku
99.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-realizacje-zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-08-06 11:07
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
107.0 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2021-08-06 14:28
PDF
Nazwa
Informacja o wyborze oferty cz. 1,2
Rozmiar pliku
131.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-wyborze-oferty-cz.-1,2.pdf
Data publikacji
2021-08-20 14:26
Rejestr zmian