Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
95.4 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2021-03-18 15:31
PDF
Nazwa
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Rozmiar pliku
682.0 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Warunkow-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-03-18 15:29
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ i Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
303.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SWZ-i-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2021-03-18 15:28
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
250.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2021-03-18 15:28
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu wykonania prac
Rozmiar pliku
18.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-wykonania-prac-2.docx
Data publikacji
2021-03-18 15:30
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
36.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2021-03-18 15:29
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - Wzór oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia
Rozmiar pliku
18.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-wykluczenia.docx
Data publikacji
2021-03-18 15:28
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - Wzór oswiadczenia o grupie kapitalowej
Rozmiar pliku
19.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-grupie-kapitalowej.docx
Data publikacji
2021-03-18 15:30
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - Wzór wykazu wykonanych uslug
Rozmiar pliku
18.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx
Data publikacji
2021-03-18 15:31
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - Wzór wykazu osob
Rozmiar pliku
25.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2021-03-18 15:29
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ ID postępowania i Instrukcja miniPortal-ePUAP
Rozmiar pliku
2.3 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SWZ-ID-postepowania-i-Instrukcja-miniPortal-ePUAP.zip
Data publikacji
2021-03-18 15:30
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Rozmiar pliku
93.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-realizacje-zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-03-26 10:52
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.03.2021
Rozmiar pliku
98.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-26.03.2021.pdf
Data publikacji
2021-03-26 13:51
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania
Rozmiar pliku
199.0 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
Data publikacji
2021-03-26 14:54
Rejestr zmian