Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
95.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2021-03-30 10:05
PDF
Nazwa
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Rozmiar pliku
681.0 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Warunkow-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-03-30 10:06
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ i Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
303.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SWZ-i-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2021-03-30 10:07
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
250.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2021-03-30 10:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu wykonania prac
Rozmiar pliku
18.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-wykonania-prac.docx
Data publikacji
2021-03-30 10:07
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
37.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2021-03-30 10:05
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - Wzór oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia
Rozmiar pliku
19.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-wykluczenia.docx
Data publikacji
2021-03-30 10:05
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - Wzór oswiadczenia o grupie kapitalowej
Rozmiar pliku
19.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-grupie-kapitalowej.docx
Data publikacji
2021-03-30 10:06
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - Wzór wykazu wykonanych uslug
Rozmiar pliku
18.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx
Data publikacji
2021-03-30 10:08
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - Wzór wykazu osob
Rozmiar pliku
25.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2021-03-30 10:07
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ ID postępowania i Instrukcja miniPortal-ePUAP
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SWZ-ID-postepowania-i-Instrukcja-miniPortal-ePUAP.zip
Data publikacji
2021-03-30 10:06
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Rozmiar pliku
93.0 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-realizacje-zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-04-07 10:38
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.04.2021
Rozmiar pliku
98.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-07.04.2021.pdf
Data publikacji
2021-04-07 13:18
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
133.2 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2021-04-09 14:49
Rejestr zmian