Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Rozmiar pliku
83.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu-BZP.pdf
Data publikacji
2021-08-05 09:35
PDF
Nazwa
SWZ_Konfiguracja i konserwacja urządzeń teleinformatycznych
Rozmiar pliku
240.2 KB
Nazwa pliku
SWZ_Konfiguracja-i-konserwacja-urzadzen-teleinformatycznych.pdf
Data publikacji
2021-08-05 09:35
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SWZ i Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (...
Rozmiar pliku
102.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SWZ-i-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-....docx
Data publikacji
2021-08-05 09:33
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy
Rozmiar pliku
41.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SWZ-projekt-umowy.docx
Data publikacji
2021-08-05 09:35
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do projektu umowy - Wzór protokołu wykonania prac
Rozmiar pliku
18.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-projektu-umowy-Wzor-protokolu-wykonania-prac.docx
Data publikacji
2021-08-05 09:34
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
37.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-3-do-SWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2021-08-05 09:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia art.125 ust.1 Pzp
Rozmiar pliku
20.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-art.125-ust.1-Pzp.docx
Data publikacji
2021-08-05 09:33
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Rozmiar pliku
19.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art.-117-ust.-4-ustawy-Pzp.docx
Data publikacji
2021-08-05 09:36
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór wykazu osób z kompetancjami i doświadczeniem
Rozmiar pliku
27.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-z-kompetancjami-i-doswiadczeniem.docx
Data publikacji
2021-08-05 09:32
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
19.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx
Data publikacji
2021-08-05 09:33
FILE
Nazwa
Załącznik nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania (ID) oraz Instrukcja użytkownika systemu miniPortal -ePUAP
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SWZ-Identyfikator-postepowania-ID-oraz-Instrukcja-uzytkownika-systemu-miniPortal-ePUAP.7z
Data publikacji
2021-08-05 09:34
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar pliku
114.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-08-17 10:56
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert - na stronę internetową
Rozmiar pliku
114.1 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-na-strone-internetowa.pdf
Data publikacji
2021-08-17 13:34
PDF
Nazwa
Informacja na stronę internetową wybór najkorzystniejszej oferty
Rozmiar pliku
118.9 KB
Nazwa pliku
Informacja-na-strone-internetowa_wybor-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Data publikacji
2021-09-02 07:39
Rejestr zmian