2022 o wartości poniżej 130 000,00 złotych

KOMUNIKAT

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 21 marca 2022 r. prowadzone są w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00, pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gugik.ezamawiajacy.pl

Page

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji zadań Wydziału PZGiK Departamentu GI18-03-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/dostawa-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-realizacji-zadan-wydzialu-pzgik-departamentu-gi Numer referencyjny: GI-PZGiK.2611.1.2022
Page

Dostawa taśm LTO03-03-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/dostawa-tasm-lto Numer referencyjny: IZ-USIG.2611.2.2022
Page

Organizacja dwudniowego spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 7-8 kwietnia 202217-02-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/organizacja-dwudniowego-spotkania-sluzby-geodezyjnej-i-kartograficznej-7-8-kwietnia-2022 Numer referencyjny: SWZ-KiP.2611.4.2022
Page

Opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/przetwarzania dokumentacji w formacie PDF09-02-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/opracowanie-aplikacji-sluzacej-do-zarzadzaniaprzetwarzania-dokumentacji-w-formacie-pdf Numer referencyjny: IZ-BRSIG.2611.1.2022
Page

Usługi w zakresie tłumaczenia w 2022 roku07-02-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/uslugi-w-zakresie-tlumaczenia-w-2022-roku Numer referencyjny: SWZ-KiP.2611.2.2022
Page

Świadczenie usług dostępu do Internetu31-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/swiadczenie-uslug-dostepu-do-internetu Numer referencyjny: IZ-USIG.2611.1.2022
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2022 r.28-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2022-r. Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.1.2022
Page

Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:50 000”25-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/opracowanie-narzedzi-do-automatycznej-generalizacji-i-redakcji-kartograficznej-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-do-map-topograficznych-w-skali-150-000 Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.1.2022
Page

Opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k05-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/opracowanie-aplikacji-sluzacej-do-zarzadzaniakontroliedycji-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.2.2021
Rejestr zmian