2022 o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 złotych

KOMUNIKAT

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 21 marca 2022 r. prowadzone są w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00, pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gugik.ezamawiajacy.pl

Page

Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii25-02-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/obsluga-informatyczna-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.8.2022.BDG
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 418-02-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-4 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.7.2022.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 318-02-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-3 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2022.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 228-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.5.2022.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 128-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-1 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.4.2022.GI
Page

Opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych26-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/opracowanie-ortofotomapy-i-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.3.2022.GI
Page

Pozyskanie danych wysokościowych26-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/pozyskanie-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.2.2022.GI
Page

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy21-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.1.2022.GI
Rejestr zmian