Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 2

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
380.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2022-01-28 13:54
PDF
Nazwa
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Rozmiar pliku
279.4 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Warunkow-Zamowienia-SWZ.pdf
Data publikacji
2022-01-28 13:53
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
935.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2022-01-28 13:52
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
386.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SWZ-Wzor-Umowy.pdf
Data publikacji
2022-01-28 13:55
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - Wzory formularzy ofertowych
Rozmiar pliku
578.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SWZ-Wzory-formularzy-ofertowych.zip
Data publikacji
2022-01-28 13:56
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (JEDZ)
Rozmiar pliku
84.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-JEDZ.zip
Data publikacji
2022-01-28 13:53
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - oświadczenia dot. art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp
Rozmiar pliku
21.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SWZ-oswiadczenia-dot.-art.-108-ust.-1-pkt-3-6-ustawy-Pzp.docx
Data publikacji
2022-01-28 13:53
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - Wzor oswiadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp
Rozmiar pliku
19.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art.-117-ust.-4-Pzp.docx
Data publikacji
2022-01-28 13:55
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
26.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2022-01-28 13:54
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - Identyfikator postępowania i Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP
Rozmiar pliku
2.4 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SWZ-Identyfikator-postepowania-i-Instrukcja-uzytkownika-systemu-miniPortal-ePUAP.zip
Data publikacji
2022-01-28 13:55
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SWZ
Rozmiar pliku
125.0 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SWZ.pdf
Data publikacji
2022-02-03 12:22
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SWZ
Rozmiar pliku
534.0 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SWZ.pdf
Data publikacji
2022-02-14 09:58
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Zakres 2
Rozmiar pliku
96.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-realizacje-zamowienia-Zakres-2.pdf
Data publikacji
2022-03-03 11:45
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert - Zakres 2
Rozmiar pliku
141.7 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-Zakres-2.pdf
Data publikacji
2022-03-04 14:26
PDF
Nazwa
Informacja o wyborze oferty BDOT Zakres 2
Rozmiar pliku
197.6 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-wyborze-oferty-BDOT-Zakres-2.pdf
Data publikacji
2022-03-29 14:40
Rejestr zmian