Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.UUE_2022-OJS015-034271-pl
Rozmiar pliku
143.4 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-Dz.UUE_2022-OJS015-034271-pl.pdf
Data publikacji
2022-01-21 12:45
PDF
Nazwa
SWZ_Opracowanie cyfrowej ORTOFOTOMAPY
Rozmiar pliku
297.1 KB
Nazwa pliku
SWZ_Opracowanie-cyfrowej-ORTOFOTOMAPY.pdf
Data publikacji
2022-01-21 12:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SWZ_ Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
81.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SWZ_-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.docx
Data publikacji
2022-01-21 12:46
FILE
Nazwa
Załącznik nr 1 - 5 do SPZP
Rozmiar pliku
41.5 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-5-do-SPZP.7z
Data publikacji
2022-01-21 12:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa GI-FOTO.6201...2022 (2)
Rozmiar pliku
65.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SWZ-Umowa-GI-FOTO.6201...2022-2.docx
Data publikacji
2022-01-21 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego
Rozmiar pliku
52.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Przemyslowego.doc
Data publikacji
2022-01-21 12:44
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SWZ_Część 1 zamówienia
Rozmiar pliku
31.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SWZ_Czesc-1-zamowienia.docx
Data publikacji
2022-01-21 12:47
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3b do SWZ_Część 2 zamówienia
Rozmiar pliku
31.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3b-do-SWZ_Czesc-2-zamowienia.docx
Data publikacji
2022-01-21 12:42
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SWZ_JEDZ
Rozmiar pliku
86.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SWZ_JEDZ.zip
Data publikacji
2022-01-21 12:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SWZ_ wzór oświadzenia z 108 ust.1 pkt 3-6
Rozmiar pliku
21.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SWZ_-wzor-oswiadzenia-z-108-ust.1-pkt-3-6.docx
Data publikacji
2022-01-21 12:47
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4
Rozmiar pliku
24.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SWZ-wzor-oswiadczenia-z-art.-117-ust.-4.docx
Data publikacji
2022-01-21 12:44
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SWZ_wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
18.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SWZ_wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2022-01-21 12:44
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SWZ_wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
31.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SWZ_wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2022-01-21 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SWZ_wzór wykazu sprzętu technicznego
Rozmiar pliku
40.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SWZ_wzor-wykazu-sprzetu-technicznego.doc
Data publikacji
2022-01-21 12:45
FILE
Nazwa
Załącznik nr 10 do SWZ_IdentyfikatorID i Instrukcja użytkownika miniPortal
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-10-do-SWZ_IdentyfikatorID-i-Instrukcja-uzytkownika-miniPortal.7z
Data publikacji
2022-01-21 12:43
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Rozmiar pliku
106.2 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego.pdf
Data publikacji
2022-02-01 15:07
FILE
Nazwa
Załączniki 7z (1)_do odwołania Visimind
Rozmiar pliku
2.1 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-7z-1_do-odwolania-Visimind.7z
Data publikacji
2022-02-01 15:10
PDF
Nazwa
220131_ Visimind_odwołanie_na_SWZ-sig
Rozmiar pliku
216.6 KB
Nazwa pliku
220131_-Visimind_odwolanie_na_SWZ-sig.pdf
Data publikacji
2022-02-01 15:12
PDF
Nazwa
Zmiana treści SWZ
Rozmiar pliku
117.8 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SWZ.pdf
Data publikacji
2022-02-08 13:40
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia SWZ
Rozmiar pliku
161.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-SWZ.pdf
Data publikacji
2022-02-09 15:00
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar pliku
124.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia.pdf
Data publikacji
2022-02-17 12:33
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert - na stronę internetową
Rozmiar pliku
133.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-na-strone-internetowa.pdf
Data publikacji
2022-02-17 16:54
PDF
Nazwa
Informacja wybór ofert - Część 1 i Część 2 zamówienia
Rozmiar pliku
126.1 KB
Nazwa pliku
Informacja-wybor-ofert-Czesc-1-i-Czesc-2-zamowienia.pdf
Data publikacji
2022-02-25 11:42
Rejestr zmian