Opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie - Opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych
Rozmiar pliku
177.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-Opracowanie-ortofotomapy-i-danych-wysokosciowych.pdf
Data publikacji
2022-01-26 13:37
PDF
Nazwa
SWZ - Opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych
Rozmiar pliku
302.5 KB
Nazwa pliku
SWZ-Opracowanie-ortofotomapy-i-danych-wysokosciowych.pdf
Data publikacji
2022-01-26 13:34
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ (Zał. nr 1 do Umowy) - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia
Rozmiar pliku
1.5 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SWZ-Zal.-nr-1-do-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2022-01-26 13:36
FILE
Nazwa
Załączniki 1-5 do SOPZ
Rozmiar pliku
45.2 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-1-5-do-SOPZ.zip
Data publikacji
2022-01-26 13:33
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
878.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2022-01-26 13:37
PDF
Nazwa
Załacznik nr 3 do umowy - Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego (zdjęcia i skaning)
Rozmiar pliku
485.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-umowy-Instrukcja-bezpieczenstwa-przemyslowego-zdjecia-i-skaning.pdf
Data publikacji
2022-01-26 13:35
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - Wzory formularzy ofertowych
Rozmiar pliku
168.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SWZ-Wzory-formularzy-ofertowych.zip
Data publikacji
2022-01-26 13:35
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (JEDZ)
Rozmiar pliku
82.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-JEDZ.zip
Data publikacji
2022-01-26 13:33
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - Wzór oświadczenia dot. art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp
Rozmiar pliku
34.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-dot.-art.-108-ust.-1-pkt-3-6-ustawy-Pzp.docx
Data publikacji
2022-01-26 13:38
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - Wzor oswiadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp
Rozmiar pliku
31.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art.-117-ust.-4-Pzp.docx
Data publikacji
2022-01-26 13:35
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
28.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx
Data publikacji
2022-01-26 13:37
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
25.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2022-01-26 13:34
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ - Wzór wykazu urządzeń technicznych
Rozmiar pliku
57.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-DO-SWZ-Wzor-wykazu-urzadzen-technicznych.doc
Data publikacji
2022-01-26 13:36
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań w zakresie dostępu do informacji niejawnych
Rozmiar pliku
35.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-10-DO-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-przez-Wykonawce-wymagan-w-zakresie-dostepu-do-informacji-niejawnych.docx
Data publikacji
2022-01-26 13:34
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ - Identyfikator postępowania i Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP
Rozmiar pliku
2.3 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-11-DO-SWZ-Identyfikator-postepowania-i-Instrukcja-uzytkownika-miniPortal-ePUAP.zip
Data publikacji
2022-01-26 13:36
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SWZ
Rozmiar pliku
118.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SWZ.pdf
Data publikacji
2022-02-02 14:38
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia tresci SWZ_
Rozmiar pliku
133.9 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SWZ_.pdf
Data publikacji
2022-02-16 12:10
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - 3
Rozmiar pliku
100.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-realizacje-zamowienia-3.pdf
Data publikacji
2022-03-01 12:20
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
107.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2022-03-02 08:40
PDF
Nazwa
Informacja o wyborze
Rozmiar pliku
129.6 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-wyborze.pdf
Data publikacji
2022-03-16 11:56
Rejestr zmian