Badanie rynku

Ogłoszenia o badaniu rynku opublikowane przed 24 września 2015 r. są dostępne w archiwlanej wersji Biuletynu Informacji Publicznej.

Page

Weryfikacja (korektę) pod względem merytorycznym i technicznym publikacji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP09-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/weryfikacja-korekte-pod-wzgledem-merytorycznym-i-technicznym-publikacji-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rp Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.6.2021
Page

Skład i druk "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych" wyd. VI 2021, broszury w j. angielskim oraz mapy23-07-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/sklad-i-druk-urzedowego-wykazu-nazw-panstw-i-terytoriow-niesamodzielnych-wyd.-vi-2021,-broszury-w-j.-angielskim-oraz-mapy Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.5.2021
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw budowli zawartych w suplemencie do „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata” z obszaru Azji Południowej oraz Azji Południowo-Wschodniej21-07-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-budowli-zawartych-w-suplemencie-do-urzedowego-wykazu-polskich-nazw-geograficznych-swiata-z-obszaru-azji-poludniowej-oraz-azji-poludniowo-wschodniej Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.4.2021
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw budowli zawartych w suplemencie do „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim26-05-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-budowli-zawartych-w-suplemencie-do-urzedowego-wykazu-polskich-nazw-geograficznych-swiata-dla-krajow-obszarow-poslugujacych-sie-pismem-arabskim Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.1.2021
Page

Opracowanie współrzędnych geograficznych polskich nazw budowli i innych obiektów miejskich01-07-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-wspolrzednych-geograficznych-polskich-nazw-budowli-i-innych-obiektow-miejskich Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.5.2020
Page

Przygotowanie do druku materiałów szkoleniowych, certyfikatów szkoleniowych, publikacji nt. informacji przestrzennej oraz wydruk i dystrybucja materiałów szkoleniowych, certyfikatów szkoleniowych oraz publikacji23-04-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/przygotowanie-do-druku-materialow-szkoleniowych,-certyfikatow-szkoleniowych,-publikacji-nt.-informacji-przestrzennej-oraz-wydruk-i-dystrybucja-materialow-szkoleniowych,-certyfikatow-szkoleniowych-oraz-publikacji Numer referencyjny: SWZ.2611.7.2020
Page

Recenzja wykazu form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”17-04-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/recenzja-wykazu-form-dopelniaczy,-miejscownikow-i-przymiotnikow-dla-polskich-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata
Page

Organizacja i obsługa szkoleń dla pracowników jednostek administracji publicznej27-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/organizacja-i-obsluga-szkolen-dla-pracownikow-jednostek-administracji-publicznej
Page

Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych26-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-zasad-transliteracji-i-transkrypcji-nazw-geograficznych3
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”20-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata4
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2020 r11-02-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2020-r
Page

Opracowanie skorowidza nazw do publikacji pt.: „Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata”06-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-skorowidza-nazw-do-publikacji-pt.-urzedowy-wykaz-polskich-nazw-geograficznych-swiata
Page

Weryfikacja (korekta) pod względem merytorycznym i technicznym publikacji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP10-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/weryfikacja-korekta-pod-wzgledem-merytorycznym-i-technicznym-publikacji-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rp
Page

Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata”,Skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim dotyczącej publikacji „Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata”28-06-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/sklad-i-druk-publikacji-urzedowy-wykaz-polskich-nazw-geograficznych-swiata,sklad-i-druk-broszury-informacyjnej-w-jezyku-angielskim-dotyczacej-publikacji-urzedowy-wykaz-polskich-nazw-geograficznych-swiata
Page

Skład i druk publikacji, Skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim dotyczącej publikacji, Druk mapy19-06-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/sklad-i-druk-publikacji,-sklad-i-druk-broszury-informacyjnej-w-jezyku-angielskim-dotyczacej-publikacji,-druk-mapy
Page

Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”29-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-form-dopelniaczy,-miejscownikow-i-przymiotnikow-dla-polskich-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata2
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”15-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata3
Page

Opracowanie recenzji wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla języka angielskiego26-10-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-recenzji-wykazu-obcojezycznych-form-nazw-wazniejszych-obiektow-geograficznych-polozonych-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-dla-jezyka-angielskiego
Page

Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej, dla: Część 1. Białoruś, Ukraina; Część 2. Litwa, Łotwa, Estonia25-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-wykazu-polskich-nazw-budowli-z-obszaru-europy-wschodniej,-dla-czesc-1.-bialorus,-ukraina-czesc-2.-litwa,-lotwa,-estonia
Page

Druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w technologii termoformowania17-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/druk-atlasu-geograficznego-polski-dla-niewidomych-i-slabowidzacych-w-technologii-termoformowania
Page

Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w "Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata"30-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-form-dopelniaczy,-miejscownikow-i-przymiotnikow-dla-polskich-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata
Page

Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia)28-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-wykazu-polskich-nazw-budowli-z-obszaru-europy-wschodniej-bialorus,-ukraina,-litwa,-lotwa-i-estonia
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w "Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata"24-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/badanie-rynku-na-opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata
Page

Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych16-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-zasad-transliteracji-i-transkrypcji-nazw-geograficznych2
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2018 r10-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2018-r
Page

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – nr ref: SWZ.2611.5.201823-04-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii2 Numer referencyjny: SWZ.2611.5.2018
Page

Świadczenie usług programistycznych oraz wsparcia merytorycznego i technicznego przy rozwoju serwisów internetowych ASG-EUPOS oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii10-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/swiadczenie-uslug-programistycznych-oraz-wsparcia-merytorycznego-i-technicznego-przy-rozwoju-serwisow-internetowych-asg-eupos-oraz-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: IP.2611.5.2017
Page

Skład i druk publikacji "Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych", broszury oraz mapy22-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/sklad-i-druk-publikacji-urzedowy-wykaz-nazw-panstw-i-terytoriow-niesamodzielnych,-broszury-oraz-mapy
Page

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – nr ref: IP.2611.13.201719-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-nr-ref-ip.2611.13.2017 Numer referencyjny: IP.2611.13.2017
Page

Dostosowanie, wraz z aktualizacją treści, szkolnego Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w wersji cyfrowej dla 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego26-07-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/dostosowanie,-wraz-z-aktualizacja-tresci,-szkolnego-atlasu-geograficznego-polski-dla-niewidomych-i-slabowidzacych-w-wersji-cyfrowej-dla-3-technologii-druku-i-tloczenia-reliefowego,-tj.-papieru-puchnacego,-termoformowania-oraz-lakieru-wypuklego
Page

Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych20-07-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-zasad-transliteracji-i-transkrypcji-nazw-geograficznych
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”19-07-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata2
Page

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”21-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/kompleksowa-organizacja-i-przeprowadzenie-szkolen-w-ramach-projektu-k-gesut-krajowa-baza-danych-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu
Page

Pozyskanie danych wysokościowych dla Części 6 i 728-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/pozyskanie-danych-wysokosciowych-dla-czesci-6-i-7
Page

Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w terminie 31.05-2.06.201731-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/organizacja-zjazdu-delegatow-stowarzyszenia-eurosdr-w-terminie-31.05-2.06.2017
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2017 r13-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-ksng-w-2017-r
Page

Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru: Europy Wschodniej, Europy Środkowej i Południowej, Azji PołudniowoWschodniej i Mongolii oraz Afryki Subsaharyjskiej11-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-wykazu-polskich-nazw-budowli-z-obszaru-europy-wschodniej,-europy-srodkowej-i-poludniowej,-azji-poludniowowschodniej-i-mongolii-oraz-afryki-subsaharyjskiej
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim10-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata-dla-krajow-obszarow-poslugujacych-sie-pismem-arabskim
Page

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz identyfikacja „Dobrych praktyk” wykorzystania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych opracowanych w ramach Projektu enviDMS, nr ref: BOZP.2610.43.2016.G18-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/kompleksowa-organizacja-i-przeprowadzenie-szkolen-oraz-identyfikacja-dobrych-praktyk-wykorzystania-kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-cyfrowych-map-hydrograficznych-opracowanych-w-ramach-projektu-envidms,-nr-ref-bozp.2610.43.2016.gi.envidms Numer referencyjny: BO-ZP.2610.43.2016.GI.enviDMS
Page

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii16-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: IP.2611.20.2016
Page

Opracowanie zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych17-10-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-zasad-transkrypcji-i-transliteracji-nazw-geograficznych
Page

Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu „enviDMS”10-10-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/wykonanie-audiowizualnych-materialow-informacyjnych-i-promocyjnych-filmowanimacji-oraz-druk-i-dostawa-materialow-informacyjnych-broszury-dla-projektu-envidms2 Numer referencyjny: IP.2610.2.2016
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”03-10-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata
Page

Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu enviDMS28-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/wykonanie-audiowizualnych-materialow-informacyjnych-i-promocyjnych-filmowanimacji-oraz-druk-i-dostawa-materialow-informacyjnych-broszury-dla-projektu-envidms
Page

Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych GESUT”, „ZSIN - Budowa ZSIN – Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”13-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/realizacja-uslug-szkoleniowych-dla-zespolow-projektowych-projektow-pn.-k-gesut-krajowa-baza-danych-gesut,-zsin-budowa-zsin-faza-ii-oraz-centrum-analiz-przestrzennych-administracji-publicznej
Page

Usługa ubezpieczenia osób i mienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii10-06-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/usluga-ubezpieczenia-osob-i-mienia-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2016 r04-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-ksng-w-2016-r
Page

Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2016 r. w zakresie opracowania zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych26-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku/przygotowanie-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-ksng-w-2016-r.-w-zakresie-opracowania-zasad-transkrypcji-i-transliteracji-nazw-geograficznych
Rejestr zmian