Dialog techniczny

Ogłoszenia o dialogach technicznych  opublikowane przed 24 września 2015 r. są dostępne w archiwalnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej.

Page

Budowa środowiska przetwarzania danych dla CAPAP19-07-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/budowa-srodowiska-przetwarzania-danych-dla-capap Numer referencyjny: ZP-BO-260.2.2016
Page

Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu01-06-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/wytworzenie,-rozwoj-istniejacych-i-wdrozenie-nowych-narzedzi-do-analiz-oraz-udostepnienia-wynikow-wraz-ze-szkoleniami Numer referencyjny: BO-ZP.260.3.2016
Page

Usługi związane z dostosowaniem powiatowych baz danych EGiB do wymagań ZSIN oraz utworzeniem inicjalnych powiatowych baz danych GESUT i BDOT500 - Nr ref. BO-ZP.260.1.201615-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/uslugi-zwiazane-z-dostosowaniem-powiatowych-baz-danych-egib-do-wymagan-zsin-oraz-utworzeniem-inicjalnych-powiatowych-baz-danych-gesut-i-bdot500-nr-ref.-bo-zp.260.1.2016 Numer referencyjny: BO-ZP.260.1.2016
Rejestr zmian