Usługi społeczne

Page

Świadczenie w 2021 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia (w okresie 12 miesięcy)20-10-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/swiadczenie-w-2021-r.-uslug-ochroniarskich-w-zakresie-stalej,-bezposredniej-ochrony-osob-i-mienia-w-okresie-12-miesiecy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.24.2020.BDG
Page

Organizacja dwudniowego Spotkania Służby Geodezyjnej 23-24 marca 2020r21-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/organizacja-dwudniowego-spotkania-sluzby-geodezyjnej-23-24-marca-2020r Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.4.2020.SWZ
Page

Ekspercka obsługa prawna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii20-12-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/ekspercka-obsluga-prawna-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.41.2019.BDG
Page

Świadczenie w 2020 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia (o okresie 12 miesięcy)22-11-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/swiadczenie-w-2020-r2.-uslug-ochroniarskich-w-zakresie-stalej,-bezposredniej-ochrony-osob-i-mienia-o-okresie-12-miesiecy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.37.2019.BDG
Page

Świadczenie w 2020 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia (o okresie 12 miesięcy)05-11-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/swiadczenie-w-2020-r.-uslug-ochroniarskich-w-zakresie-stalej,-bezposredniej-ochrony-osob-i-mienia-o-okresie-12-miesiecy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.31.2019.BDG
Page

Organizacja dwudniowego spotkania warsztatowego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 13-14 grudnia 2019 r.25-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/organizacja-dwudniowego-spotkania-warsztatowego-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-13-14-grudnia-2019-r. Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.29.2019.SWZ
Page

Organizacja dwudniowego spotkania Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi i Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 7 – 8 października 2019 r. w Warszawie24-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/organizacja-dwudniowego-spotkania-glownego-geodety-kraju-z-geodetami-powiatowymi-i-wojewodzkimi-inspektorami-nadzoru-geodezyjnego-i-kartograficznego-7-8-pazdziernika-2019-r.-w-warszawie Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.18.2019.SWZ
Page

Organizacja spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24-25 marca 2019 r. w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie08-02-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/organizacja-spotkania-z-wojewodzkimi-inspektorami-nadzoru-geodezyjnego-i-kartograficznego-24-25-marca-2019-r.-w-warszawie-oraz-spotkania-geodetow-powiatowych-25-26-marca-2019-r.-w-warszawie Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.5.2019.SWZ
Page

Świadczenie w 2019 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii”03-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/swiadczenie-w-2019-r.-uslug-ochroniarskich-w-zakresie-stalej,-bezposredniej-ochrony-fizycznej-osob-i-mienia-w-obiektach-bedacych-w-trwalym-zarzadzie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.33.2018.BDG
Page

Organizacja spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 27 listopada 2018 r. w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 28 – 29 listopada 2018 r. w Warszawie.19-10-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/organizacja-spotkania-z-wojewodzkimi-inspektorami-nadzoru-geodezyjnego-i-kartograficznego-27-listopada-2018-r.-w-warszawie-oraz-spotkania-geodetow-powiatowych-28-29-listopada-2018-r.-w-warszawie. Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.25.2018.SWZ
Page

Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii21-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/swiadczenie-w-2018-r.-uslug-ochroniarskich-w-zakresie-stalej,-bezposredniej-ochrony-fizycznej-osob-i-mienia-w-obiektach-bedacych-w-trwalym-zarzadzie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BO-ZP.2610.40.2017.BO
Page

Organizacja Narady Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetów Wojewódzkich oraz Szkolenia Rzeczników i Komisji Dyscyplinarnych w Warszawie w terminie 11-12 grudnia 2017 r.15-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/organizacja-narady-wojewodzkich-inspektorow-nadzoru-geodezyjnego-i-kartograficznego-oraz-geodetow-wojewodzkich-oraz-szkolenia-rzecznikow-i-komisji-dyscyplinarnych-w-warszawie-w-terminie-11-12-grudnia-2017-r. Numer referencyjny: BO-ZP.2610.39.2017.IP
Page

Organizacja spotkań dla Geodetów Powiatowych13-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne/organizacja-spotkan-dla-geodetow-powiatowych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.37.2017.IP
Rejestr zmian