Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

 Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, Główny Geodeta Kraju informuje o dopełnieniu obowiązku wynikającego z w/w przepisu w zakresie:

1. Uruchomienia wybranych funkcjonalności ZSIN, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy tj.:

     1.1 prowadzenia centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (CR ZSIN);

     1.2 monitorowania w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie odpowiadającym obszarowo powiatom które zasiliły centralne repozytorium ZSIN;

     1.3 umożliwienia udostępniania organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych w zakresie odpowiadającym obszarowo powiatom które zasiliły centralne repozytorium ZSIN; 

2. Utworzeniu centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (CR ZSIN) dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju:

2.1 wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi cały obszar powiatu:       

     2.2 wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi obszary poszczególnych jednostek ewidencyjnych z danego powiatu:

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-08-08 14:01:43 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-05-25 15:31:37 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-05-25 15:30:20 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-04-17 11:48:36 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2018-04-11 09:01:34 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2018-04-11 09:00:29 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2018-02-12 11:47:40 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2018-02-12 11:43:45 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2017-11-23 11:10:13 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-10-27 12:47:39 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu