Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Zgodnie § 16 rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, Główny Geodeta Kraju informuje o dopełnieniu obowiązku wynikającego z w/w przepisu w zakresie:

 • prowadzenia centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
 • monitorowania w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie odpowiadającym obszarowo powiatom które zasiliły centralne repozytorium ZSIN;
 • umożliwienia udostępniania organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych w zakresie odpowiadającym obszarowo powiatom które zasiliły centralne repozytorium ZSIN;
 • utworzenia repozytorium dla grupy powiatów:
 1. Powiat białogardzki 3201  (03.08.2016 r.)
 2. Powiat kołobrzeski 3208 (06.09.2016 r.)
 3. Powiat wołowski 0222 (06.09.2016 r.)
 4. Powiat milicki 0213 (14.09.2016 r.)
 5. Powiat strzyżowski 1819
  • 181901_2 (07.10.2016 r.)
  • 181903_2 (07.10.2016 r.)
  • 181904_4 (07.10.2016 r.)
  • 181904_5 (07.10.2016 r.)
  • 181905_2 (09.11.2016 r.)
  • 181902_2 (18.11.2016 r.)
 6. Powiat przemyski 1813
  • 181309_2 (13.10.2016 r.)
  • 181310_2 (14.10.2016 r.)
  • 181308_2 (14.10.2016 r.)
  • 181307_2 (14.10.2016 r.)
  • 181305_2 (14.10.2016 r.)
  • 181306_2 (14.10.2016 r.)
  • 181303_2 (14.10.2016 r.)
  • 181304_2 (14.10.2016 r.)
  • 181302_2 (14.10.2016 r.)
  • 181301_2 (14.10.2016 r.)
 7. Powiat strzeliński 0217 (13.10.2016 r.)
 8. Powiat koszaliński 3209 (14.10.2016 r.)
 9. Powiat lubiński 0211 (14.10.2016 r.)
 10. Powiat lęborski 2208 (18.10.2016 r.)
 11. Powiat kamiennogórski 0207 (24.10.2016 r.)
 12. Powiat ropczycko-sędziszowski 1815
  • 181504_4 (26.10.2016 r.)
  • 181505_2 (26.10.2016 r.)
  • 181501_2 (26.10.2016 r.)
  • 181502_2 (27.10.2016 r.)
  • 181503_4 (28.10.2016 r.)
  • 181503_5 (31.10.2016 r.)
  • 181504_5 (04.11.2016 r.)
 13. Powiat sanocki 1817 (28.10.2016 r.)
 14.  Powiat ząbkowicki 0224 (31.10.2016 r.) 
 15. Powiat oławski 0215 (04.11.2016 r.)
 16. Powiat świdnicki 0219 (04.11.2016 r.)

Wytworzona została usługa WFS dla Ministerstwa Sprawiedliwości, pozwalająca na podgląd obiektów EGiB z obszaru 16 powiatów, odpowiadającym obszarowo 17 wydziałom ksiąg wieczystych, które zasiliły Centralne Repozytorium ZSIN. Data aktualności tych danych jest na dzień zasilenia inicjalnego Centralnego Repozytorium ZSIN tymi danymi. Usługa będzie również udostępniała bazy danych EGiB, którymi będzie sukcesywnie zasilane Centralne Repozytorium ZSIN z obszaru kolejnych powiatów. Na dzień dzisiejszy, zgromadzone w Centralnym Repozytorium ZSIN dane EGiB nie podlegają bieżącej aktualizacji (zasileniu różnicowemu).

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-12-30 09:25:15 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-12-30 09:20:14 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-12-30 09:09:51 Jakub Giza Utworzenie artykułu