Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

 Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, Główny Geodeta Kraju informuje o dopełnieniu obowiązku wynikającego z w/w przepisu w zakresie:

1. Uruchomienia wybranych funkcjonalności ZSIN, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy tj.:

     1.1 prowadzenia centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (CR ZSIN);

     1.2 monitorowania w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie odpowiadającym obszarowo powiatom które zasiliły centralne repozytorium ZSIN;

     1.3 umożliwienia udostępniania organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych w zakresie odpowiadającym obszarowo powiatom które zasiliły centralne repozytorium ZSIN; 

2. Utworzeniu centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (CR ZSIN) dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju:

2.1 wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi cały obszar powiatu:       

     2.2 wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi obszary poszczególnych jednostek ewidencyjnych z danego powiatu:

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-10-05 10:00:28 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-09-11 10:13:14 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-09-08 14:56:02 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-09-01 15:32:11 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-08-31 12:34:03 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-08-31 12:31:15 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-08-28 12:47:03 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-07-13 10:39:18 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-05-23 14:40:24 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-05-23 14:36:26 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu