Narzędzia strony

Marszałek Województwa

Geodeta Województwa realizuje zadania Marszałka Województwa w zakresie:

  • prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • zlecania wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa,
  • prowadzenia wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  • analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych. 
  • Monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
 

1. Geodeta Województwa Dolnośląskiego
Pajkert Robert
Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
(71) 782 92 50 (71) 782 92 51
geodezja@umwd.pl
http://www.umwd.pl

2. Geodeta Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pawelec Grzegorz
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
(56) 657 58 65, 604 473 326
g.pawelec@kujawsko-pomorskie.pl
http://www.kujawsko-pomorskie.pl

3. Geodeta Województwa Lubelskiego
Łagoźny Joanna
ul. Jasna 6 
20-077 Lublin
(81) 442 10 15 (81) 442 10 73
biurogeodezji@lubelskie.pl
http://www.lubelskie.pl

4. p.o. Geodety Województwa Lubuskiego
Bąk Roman
ul. Podgórna 7
65-954 Zielona Góra
(68) 456 53 23 (68) 456 53 42
sekretariat.dn@lubuskie.plhttp://www.lubuskie.pl

5. Geodeta Województwa Łódzkiego
Dziubiński Andrzej
ul. Solna 14
91-423 Łódź
(42) 663 36 20 (42) 663 36 22
geodezja@lodzkie.pl
http://www.lodzkie.pl

6. Geodeta Województwa Małopolskiego
Jezioro Maciej
ul. Racawicka 56
30-017 Kraków
tel: (12) 630 35 80
fax: (12) 630 35 79
ro.sekretariat@umwm.pl
http://www.malopolskie.pl

7. Geodeta Województwa Mazowieckiego
Mączewski Krzysztof
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa
(22) 432 45 00
geodezja@mazovia.pl
http://www.mazovia.pl/

8. Geodeta Województwa Opolskiego
Górny Jacek
Piastowska 14
45-082 Opole
(77) 456 57 14 (77) 441 27 65
dgk@umwo.opole.pl
http://www.umwo.opole.pl

9. Geodeta Województwa Podkarpackiego
Kędrek Piotr
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
(17) 850 17 10 (17) 850 17 10
dgt@podkarpackie.pl
http://www.podkarpackie.pl

10. Geodeta Województwa Podlaskiego
Konopka Danuta
Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
(85) 749 75 20 (85) 748 51 81
geodeta@umwp-podlasie.pl
http://www.wrotapodlasia.pl

11. Geodeta Województwa Pomorskiego
Jewsienia Tomasz
Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
(58) 326 16 01 (58) 326 16 43
geodeta@woj.pomorskie.pl
http://www.woj-pomorskie.pl

12. Geodeta Województwa Śląskiego
Figas Andrzej
Ligonia 46
40-037 Katowice
32 207 81 80  (32) 207 81 81
geodezja@slaskie.pl
www.slaskie.pl

13. Geodeta Województwa Świętokrzyskiego
Dziedzic Roman
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
(41) 342 18 75 (41) 344 40 88
dmwgik@swjmik.kielce.pl
http://www.sejmik.kielce.pl

14. Geodeta Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Hennig Tadeusz
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
(89) 521 99 00 (89) 521 99 09
t.henning@warmia.mazury.pl
http://www.geodezja.olsztyn.pl

15. Geodeta Województwa Wielkopolskiego
Liberski Piotr
ul. Kościuszki 95
61-714 Poznań
tel. (61) 626 72 00,
fax. (61) 626 72 01
piotr.liberski@umww.pl, sekretariat.gww@umww.pl
http://www.umww.pl

16. Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego
Piskorz Zbigniew
Mickiewicza 41
70-502 Szczecin
(91) 481 50 29 (91) 433 05 97
zpiskorz@wzp.pl
http://www.um-zachodniopomorskie.pl