Narzędzia strony

Starosta

Do zadań starosty należy w szczególności:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych (rejestru cen i wartości nieruchomości,  szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000
  • tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, (mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej)
  • prowadzenie dla obszaru powiatu:
   - ewidencji gruntów i budynków,
   - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu „powiatowej bazy GESUT”,
   - gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładanie osnów szczegółowych;
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.