Narzędzia strony

Wojewoda

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności w zakresie:

  • kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
    • zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
    • posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
  • kontroli działania administracji geodezyjnej i kartograficznej na terenie województwa;
  • współdziałania z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej
  • ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych;
  • prowadzenia rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa;
  • wyrażania opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4. (na wniosek starosty)

1. WINGiK Województwa Dolnośląskiego
Alicja Meusz
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
(71) 340 65 83 (71) 340 68 68
gk@duw.pl
http://www.duw.pl

2. WINGiK Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Cieszyński Robert
Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz
(52) 349 77 50 (52) 349 77 52
geodezja@bydgoszcz.uw.gov.pl
http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl

3. WINGiK Województwa Lubelskiego
p.o. Marek Kłopotek
Spokojna 4
20-914 Lublin
(81) 742 43 74
fax (81) 742 44 09
igk@lublin.uw.gov.pl
http://www.lublin.uw.gov.pl

4. WINGiK Województwa Lubuskiego
Bońka Aleksander
Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
(95) 711 55 03 (95) 711 54 55
lubgeo@uwoj.gorzow.pl
http://www.wojewodalubuski.pl

5. WINGiK Województwa Łódzkiego
Dyakowski Wjiciech
Tuwima 28
90-002 Łódź
(42) 664 18 66 (42) 664 18 67
wojciech.dyakowski@lodz.uw.gov.pl
 http://www.uw.lodz.pl

6. WINGiK Województwa Małopolskiego
Paluch Danuta
Basztowa 22
31-156 Kraków
(12) 39 21 631 (12) 39 21 891
gk@malopolska.uw.gov.pl
http://www.malopolska.uw.gov.pl

7. WINGiK Województwa Mazowieckiego
Bała Sebastian
pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa
Tel. (22) 551 09 21
Fax. (22) 551 09 31
sbala@mazowieckie.pl
http://www.mazowieckie.pl

8. WINGiK Województwa Opolskiego
Musioł Barbara
Piastowska 14
45-082 Opole
(77) 452 49 00 wew. 130 (77) 441 52 73
bmusiol@opole.uw.gov.pl
http://www.opole.uw.gov.pl

9. WINGiK Województwa Podkarpackiego
Bogusław Baran
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
(017) 867 19 16 (017) 867 19 86
bbaran@rzeszow.uw.gov.pl
http://www.uw.rzeszow.pl

10. WINGiK Województwa Podlaskiego
Jerzy Palusiak
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
(85) 743 93 49; (85) 743 94 85
jpalusiak@bialystok.uw.gov.pl
http://www.bialystok.uw.gov.pl

11. WINGiK Województwa Pomorskiego
Kaczmarek Krystia
Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
(58) 307 75 08 (58) 305 89 67
krystian.kaczmarek@gdansk.uw.gov.pl 
http://www.uw.gda.pl

12. WINGiK Województwa Śląskiego
Puzia Mirosław
Jagiellońska 25
40-032 Katowice
(32) 207 74 17 (32) 207 75 11
wingik@katowice.uw.gov.pl
http://www.katowice.uw.gov.pl

13. WINGiK Województwa Świętokrzyskiego
Reczyński Andrzej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
(41) 342 15 75 (41) 342 18 76
andrzej.reczynski@kielce.uw.gov.pl
http://www.kielce.uw.gov.pl

14. WINGiK Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Kowalski Stanisław
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
(89) 527 23 05 (89) 527 23 05
skowalsk@uw.olsztyn.pl
http://www.uw.olsztyn.pl

15. WINGiK Województwa Wielkopolskiego
Lidia Danielska
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
(61) 854 16 94 (61) 854 17 19
gk@poznan.uw.gov.pl
http://www.poznan.uw.gov.pl

16. WINGiK Województwa Zachodniopomorskiego
Agnieszka Majewska
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
(91) 430 36 39 (91) 434 53 62
agmajewska@szczecin.uw.gov.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl