Test1

Kalkulator opłat PZGiK

PORTAL PZGiK GUGiK

Autor: Ryszard Bojarski


Kalkulator opłat za dane geodezyjne:

Zasób:


Zbiór danych:


Rodzaj danych (nazwa materiału zasobu):


Dane (parametry materiału zasobu):


Zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu:


Sposób udostępnienia materiałów zasobu:


Treść zasad obliczania opłat za dane geodezyjne:
ustawa z 5 czerwca 2014r.
i zmiany wprowadzone:
ustawą z 24 czerwca 2016r.
oraz aktualizacja stawek podstawowych wprowadzona:
obwieszczeniem z 12 października 2017r.