CAPAP


Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)

Cel - zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną