Narzędzia strony

Informacja dotycząca sposobu wnoszenia opłat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 19 kwietnia 2019 r. nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe za udostępnianie danych i materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci analogowej i elektronicznej oraz danych i usług systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS”. Prosimy o dokonywanie opłat przelewem na konto bankowe nr  26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.

Odbioru materiałów udostępnianych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można:

  • dokonać osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
    przy ul. Jana Olbrachta 94B po wcześniejszym wniesieniu opłaty (odnotowaniu potwierdzenia wpłaty) i umówieniu się z osobą odpowiedzialną za realizację wniosku

lub

  • materiały zostaną wysłane pod wskazany adres, a koszty związane z przesyłką  zostaną doliczone do należnych opłat.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PZGiK : https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/.