Mapy tematyczne

 

Kartograficzne opracowania tematyczne (dalej jako „mapy tematyczne”) to mapy prowadzone i udostępniane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, przedstawiające wybrane zagadnienia przyrodnicze lub społeczno-gospodarcze, w tym w szczególności mapy hydrograficzne i sozologiczne oraz mapy w skalach przeglądowych.

Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy ich realizacji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz.U. Nr 222, poz. 1328).

Aby zapoznać się bliżej z produktem zachęcamy do przejścia do sekcji Próbki danych gdzie zaprezentowano przykłady kartograficznych opracowań tematycznych dostępnych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (czgik).

 

DOSTĘP DO DANYCH - ONLINE

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i udostępnił do Państwa wykorzystania usługi sieciowe zapewniające dostęp do map tematycznych zgromadzonych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (czgik) bez konieczności fizycznego pobierania danych.

Do najczęściej wykorzystywanych usług należą usługi sieciowe WMS prezentujące opracowania dostępne w czgik, w tym:

Ponadto GUGiK wdrożył i udostępnił do Państwa dyspozycji Portal PZGIK umożliwiający zamówienie materiałów pzgik, w tym map tematycznych, bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zachęcamy do korzystania z powyższych kanałów dostępu do map tematycznych.

 

DOSTĘP DO DANYCH - OFFLINE

W celu uzyskanie dostępu do danych czgik, poza udostępnionymi do Państwa dyspozycji kanałami online, należy złożyć wniosek o udostępnienie tych materiałów. Niezbędne do złożenia w tym celu formularze zostały Państwu udostępnione na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po adresem http://www.gugik.gov.pl/pzgik/druki-i-wzory.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat dostępności map tematycznych oraz stanu realizacji wniosków o udostępnienie tych materiałów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z komórkami właściwymi w tym zakresie:

Dane rastrowe

tel. +48 (22) 532 25 98, tel. +48 (22) 532 25 69

Email: gugik@gugik.gov.pl

Dane wektorowe

tel. +48 (22) 532 25 69

Email: gugik@gugik.gov.pl

Mapy drukowane

tel. +48 (22) 532 25 41, tel. +48 (22) 532 25 81, tel. +48 (22) 532 25 98

Email: gugik@gugik.gov.pl

 

DANE BEZ OPŁAT(nie dotyczy map drukowanych)

tel. +48 (22) 532 25 19

Email: gugik@gugik.gov.pl

 

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu zachowanie jednorodności, harmonizacji i spójności kartograficznych opracowań tematycznych w skali całego kraju, poprzez współpracę z organami administracji publicznej oraz z marszałkami województw w zakresie opracowania i utrzymania w aktualności w/w opracowań.

PRÓBKI DANYCH