Numeryczny model pokrycia terenu

Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i inne elementy infrastruktury.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu udostępniany jest w postaci cyfrowej, w następujących formatach:

ASCII XYZ GRID 

Pliki tekstowe zawierające współrzędne (X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 0,5 metra dla obszarów miejskich (standard II) lub 1 metra dla pozostałych obszarów (standard I), wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

ARC/INFO ASCII GRID

Pliki tekstowe zawierające wartość wysokości punktów w regularnej siatce o oczku 0,5 metra dla obszarów miejskich (standard II) lub 1 metra dla pozostałych obszarów (standard I), wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Dane zapisane są w postaci macierzy, w której przy braku informacji o wysokości w danym punkcie wpisana jest wartość „‑9999”.Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

DOSTĘP DO DANYCH – ONLINE

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępna jest usługa pobierania danych NMPT umożliwiająca pobranie danych NMPT dostępnych w czgik.

Zachęcamy do korzystania z ww. kanału dostępu do NMPT.

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu identyfikację działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dążące do opracowania materiałów wchodzących w skład bazy danych dotyczących NMPT. Zachęcamy do przekazywania bieżącej informacji o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach zmierzających do opracowania NMPT oraz do bliskiej współpracy na każdym etapie realizacji tego typu zamówień. Przedmiotowe informacje oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email:foto_koordynacja@gugik.gov.pl, bądź pod numerem telefonu (22) 532 25 48.