Ortofotomapa

Ortofotomapa to rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana jest standardowa mapa.

Aby zapoznać się bliżej z produktem zachęcamy do przejścia do sekcji Próbki danych gdzie zaprezentowano przykłady ortofotomap dostępnych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (czgik).

 

DOSTĘP DO DANYCH - ONLINE

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i udostępnił do Państwa wykorzystania usług sieciowych zapewniające dostęp do ortofotomapy zgromadzonej w czgik bez konieczności fizycznego pobierania danych.

Do najczęściej wykorzystywanych usług należy usługa sieciowa prezentująca aktualną warstwę ortofotomapy dostępną w czgik.

Ponadto GUGiK wdrożył i udostępnił do Państwa dyspozycji Portal PZGIK umożliwiający zamówienie materiałów pzgik, w tym ortofotomapy, bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zachęcamy do korzystania z powyższych kanałów dostępu do ortofotomapy.

 

DOSTĘP DO DANYCH - OFFLINE

W celu uzyskanie dostępu do danych czgik, poza udostępnionymi do Państwa dyspozycji kanałami online, należy złożyć wniosek o udostępnienie tych materiałów. Niezbędne do złożenia w tym celu formularze zostały Państwu udostępnione na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po adresem http://www.gugik.gov.pl/pzgik/druki-i-wzory.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat dostępności ortofotomapy oraz stanu realizacji wniosków o udostępnienie tych materiałów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z komórkami właściwymi w tym zakresie:

tel. +48 (22) 532 25 51, tel. +48 (22) 532 25 18

Email: gugik@gugik.gov.pl

DANE BEZ OPŁAT

tel. +48 (22) 532 25 19, tel. +48 (22) 532 25 41

Email: gugik@gugik.gov.pl

 

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu identyfikację działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dążące do opracowania materiałów wchodzących w skład bazy danych dotyczących ortofotomapy.

Zachęcamy do przekazywania bieżącej informacji o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach zmierzających do opracowania ortofotomapy oraz do bliskiej współpracy na każdym etapie realizacji tego typu zamówień. Przedmiotowe informacje oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: foto_koordynacja@gugik.gov.pl, bądź pod numerem telefonu (22) 532 25 48.

Informacje zebrane w drodze prowadzonych działań koordynacyjnych prezentowane są w serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Monitoring pozyskiwania danych” w usłudze Ortofotomapa – w realizacji oraz planowana.

PRÓBKI DANYCH

 

piksel 25 cm