Zobrazowania lotnicze

 

Zobrazowania lotnicze stanowią rastrowy, niekartometryczny obraz powierzchni ziemi pozyskany z pułapu lotniczego.

DOSTĘP DO DANYCH - ONLINE

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wdrożył i udostępnił do Państwa dyspozycji Portal PZGIK umożliwiający zamówienie materiałów pzgik, w tym zobrazowań lotniczych, bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zachęcamy do korzystania z ww. kanału dostępu do zobrazowań lotniczych.

DOSTĘP DO DANYCH - OFFLINE

W celu uzyskania danych czgik, poza udostępnionymi do Państwa dyspozycji kanałami online, należy złożyć wniosek o udostępnienie tych materiałów.

Formularze wniosku zostały Państwu udostępnione na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po adresem http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-udostepniane-odplatnie.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat dostępności zobrazowań lotniczych oraz stanu realizacji wniosków o udostępnienie tych materiałów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z komórkami właściwymi w tym zakresie:

tel. +48 (22) 532 25 14, +48 (22) 532 25 13,

+48 (22) 532 25 12, +48 (22) 532 25 11,

+48 (22) 563 13 06, +48 (22) 532 25 98,

+48 (22) 532 25 69

Email: gugik@gugik.gov.pl

 

DANE BEZ OPŁAT (nie dotyczy kopii zdjęć lotniczych w postaci nieelektronicznej)

tel. +48 (22) 532 25 19

Email: gugik@gugik.gov.pl

 

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu identyfikację działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dążące do opracowania materiałów wchodzących w skład bazy danych dotyczących zobrazowań lotniczych. Zachęcamy do przekazywania bieżącej informacji o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach zmierzających do opracowania zobrazowań lotniczych oraz do bliskiej współpracy na każdym etapie realizacji tego typu zamówień. Przedmiotowe informacje oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email:foto_koordynacja@gugik.gov.pl, bądź pod numerem telefonu (22) 532 25 48