Zobrazowania lotnicze

 

Zobrazowania lotnicze stanowią rastrowy, niekartometryczny obraz powierzchni ziemi pozyskany z pułapu lotniczego.

DOSTĘP DO DANYCH - ONLINE

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wdrożył i udostępnił do Państwa dyspozycji Portal PZGIK umożliwiający zamówienie materiałów pzgik, w tym zobrazowań lotniczych, bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zachęcamy do korzystania z ww. kanału dostępu do zobrazowań lotniczych.

 

DOSTĘP DO DANYCH - OFFLINE

W celu uzyskanie dostępu do danych czgik, poza udostępnionymi do Państwa dyspozycji kanałami online, należy złożyć wniosek o udostępnienie tych materiałów. Niezbędne do złożenia w tym celu formularze zostały Państwu udostępnione na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po adresem http://www.gugik.gov.pl/pzgik/druki-i-wzory.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat dostępności zobrazowań lotniczych oraz stanu realizacji wniosków o udostępnienie tych materiałów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z komórkami właściwymi w tym zakresie:

Wydział Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK

Tel. (22) 532 25 79, (22) 532 25 69

Email: pzgik1@gugik.gov.pl, pzgik2@gugik.gov.pl

 

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu identyfikację działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dążące do opracowania materiałów wchodzących w skład bazy danych dotyczących zobrazowań lotniczych.

Zachęcamy do przekazywania bieżącej informacji o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach zmierzających do opracowania zobrazowań lotniczych oraz do bliskiej współpracy na każdym etapie realizacji tego typu zamówień. Przedmiotowe informacje oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: foto_koordynacja@gugik.gov.pl, bądź pod numerem telefonu (22) 563 13 52.