Wideokonferencja

Szkolenie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  

14 września 2021 r. 

godz. 09:00

Klauzula informacyjna


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji udziału w szkoleniu 14 września 2021 r.
w zakresie niżej podanym.Imię

Nazwisko

Województwo


Powiat/Instytucja

Nazwa instytucji

Adres email

Na wskazany adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia
 

Telefon kontaktowy