Wideokonferencja Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi 13 sierpnia 2020 r. godz. 10:00

wideokonferencji Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi 13 sierpnia 2020 r.
godz. 10:00

Klauzula informacyjna


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji udziału w Wideokonferencji 13 sierpnia 2020 r.
w zakresie niżej podanym.Imię

Nazwisko

Województwo


Powiat/Instytucja

Nazwa instytucji

Adres email

Na wskazany adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia
 

Telefon kontaktowy