Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 21 kwietnia 2021 r. godz. 11:00

Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

21 kwietnia 2021 r. 

godz. 11:00

Klauzula informacyjna


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji udziału w wideokonferencji 21 kwietnia 2021 r.
w zakresie niżej podanym.Imię

Nazwisko

Województwo


Powiat/Instytucja

Nazwa instytucji

Adres email

Na wskazany adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia
 

Telefon kontaktowy