Strona główna

Aktualności

Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych obecnie przez GUGIK

Dostarczenie e-usług w niezmienionym zakresie przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby danych i funduszy przeznaczonych na realizację przewidują aneksy do porozumień o dofinansowanie projektów CAPAP, ZSIN - Faza II oraz K - GESUT. Po zaakceptowaniu proponowanych zmian przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 18 maja 2018 r. zostały podpisane aneksy do Porozumień o dofinansowanie projektów.

Czytaj więcej o Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych obecnie przez GUGIK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK jako partner Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Partner Wiodący) realizuje projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych” (POWR.02.19.00-00-KP09/17).

Czytaj więcej o Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

Etap I projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zakończony

Celem projektu pn. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I”, było opracowanie dwóch programów edukacyjno-szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników administracji publicznej z zakresu infrastruktury informacji oraz publikacji „Geoinformacja zmienia nasz świat”.

Czytaj więcej o Etap I projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zakończony

4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 19 kwietnia 2018 r., w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii 4 maja 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy, a w zamian będziemy pracować 19 maja 2018 r.

Czytaj więcej o 4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Na skróty

Partnerzy