Strona główna

Aktualności

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

PostaÄ geodety w kasku

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych:  przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii. Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz  Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor   Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wysłuchały postulatów dotyczących zmian w zakresie weryfikacji dokumentacji przekazywanej do zasobu.

Czytaj więcej o Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

V Forum nt. kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Materiały z V Forum na temat kształcenia zawodowego są dostępne na w zakładce spotkania i konferencje. Kolejna już edycja spotkań przedstawicieli środowisk naukowych, administracji i biznesu zgromadziła w Jachrance blisko 100 osób. Największa grupę stanowili nauczyciele  średnich szkół kształcących w zawodzie geodeta. Tegoroczne obrady otworzyła p. Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju.

Czytaj więcej o V Forum nt. kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Ankieta dot. potrzeb w zakresie bazy danych ortofotomapy

Zapraszamy do podzielenia się informacjami na temat potrzeb w zakresie bazy danych ortofotomapy dostępnej w państwowym zasobie geodezyjnym. Odpowiadając na pytania zawarte w przygotowanej ankiecie pomożecie Państwo w dostosowaniu danych do potrzeb odbiorców. Na opinie czekamy do 9 grudnia br.

Czytaj więcej o Ankieta dot. potrzeb w zakresie bazy danych ortofotomapy

GIS DAY 2016

Już po raz 18 w Polsce, 16 listopada, obchodzony był Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. Spotkania konferencje i prezentacje odbywały się w 19 miastach. Organizatorami obchodów były głównie szkoły i uczelnie, ale specjalne atrakcje dla najmłodszych miłośników map i geodezji przygotował także Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Główny Geodeta Kraju objął honorowy patronat nad wydarzeniami organizowanymi w Bydgoszczy, Wrocławiu oraz w Warszawie.

Czytaj więcej o GIS DAY 2016

Na skróty

Partnerzy