Strona główna

Aktualności

21.01.2021 -- Miniatury zdjęć lotniczych z lat 1973-1979 dostępne w Geoportalu i Portalu PZGiK

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw Skorowidze zdjęć lotniczych dodaliśmy miniatury zdjęć lotniczych z lat 1973-1979 w formacie jpg umożliwiające użytkownikowi podgląd zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym z lat 1973-1979

Czytaj więcej o 21.01.2021 -- Miniatury zdjęć lotniczych z lat 1973-1979 dostępne w Geoportalu i Portalu PZGiK

20.01.2021 -- Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecne w Polsce jest 19109 geodetów uprawnionych.

Czytaj więcej o 20.01.2021 -- Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

20.01.2021 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa mazowieckiego o łącznej powierzchni 21 800 km2. Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.

Czytaj więcej o 20.01.2021 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK

20.01.2021 -- Zarejestrowano ponad 10 000 użytkowników portalu ZSIN

W styczniu 2021 r. liczba kont w portalu ZSIN przekroczyła 10 000. Największą grupę użytkowników stanowią pracownicy administracji rządowej oraz organów podatkowych (34%), którzy mają dostęp do danych z całego kraju. Drugą co do liczności grupę użytkowników tworzą ex aequo użytkownicy jednostek szczebla powiatowego oraz gminnego (po 27%). Najmniejszy odsetek (12%) stanowią użytkownicy mający dostęp do danych z poszczególnych województw, do których zaliczają się głównie pracownicy urzędów wojewódzkich.

Czytaj więcej o 20.01.2021 -- Zarejestrowano ponad 10 000 użytkowników portalu ZSIN

Na skróty

Partnerzy