Strona główna

Aktualności

27.11.2020 -- Ponad 600 osób przeszkolonych w projekcie POWER

W 17 sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły 33 osoby. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 600 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Czytaj więcej o 27.11.2020 -- Ponad 600 osób przeszkolonych w projekcie POWER

27.11.2020 -- Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, zpóźn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 20 listopada 2020 r. MRPiT/220 -UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w państwowego rejestru nazw geograficznych.

Czytaj więcej o 27.11.2020 -- Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

26.11.2020 -- Opublikowaliśmy książkę „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”

Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się z danymi przestrzennymi w naszym kraju przygotowaliśmy publikację pt. „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”. Książka powstała w ramach realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej o 26.11.2020 -- Opublikowaliśmy książkę „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”

26.11.2020 -- Nowe ortofotomapy i NMT w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 10 cm dla powiatu wrocławskiego o łącznej powierzchni ok. 1330 km2. Dla tego obszaru, wraz z ortofotomapą opracowano Numeryczny Model Terenu (NMT) w siatce 1,0 m w formacie ARC/INFO ASCII GRID. Ortofotomapy i NMT zostały wykonane na zlecenie Powiatu Wrocławskiego na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.

Czytaj więcej o 26.11.2020 -- Nowe ortofotomapy i NMT w PZGiK

Na skróty

Partnerzy