Strona główna

Aktualności

28.10.2020 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 28 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego. 

Wzięli w nim udział Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, a także członkowie Rady
i przedstawiciele instytucji państwowych.

Czytaj więcej o 28.10.2020 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

28.10.2020 -- Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane usługi Wód Polskich. Zawartość map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) została poddana przeglądowi i w uzasadnionych przypadkach aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe opracowania MZP i MRP dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r.

Czytaj więcej o 28.10.2020 -- Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

28.10.2020 -- Nowe zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze (ponad 800 sztuk) z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 25 cm dla części województwa zachodniopomorskiego. Zdjęcia wykonano na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej o 28.10.2020 -- Nowe zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

27.10.2020 -- Zawieszenie egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

W związku z wejściem w życie 24 października 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871), Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zdecydował o zawieszeniu do odwołania egzaminów na uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii.

Czytaj więcej o 27.10.2020 -- Zawieszenie egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Na skróty

Partnerzy