Strona główna

Aktualności

Oświadczenie dot. zamówienia BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT

Znak wykrzyknik

Poniżej publikujemy treść oświadczenia dot. postępowania: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT na dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT.

Czytaj więcej o Oświadczenie dot. zamówienia BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT

Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju

Z dniem 18 października 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Geodety Kraju p. Grażynie Kierznowskiej – obecnie kierującej Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czytaj więcej o Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju

Tekst jednolity Pgik opublikowany

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 października 2016 r. pod pozycją poz. 1629 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie uwzględnia zmiany wprowadzane w ustawie po dniu 18 marca 2015 roku.

Czytaj więcej o Tekst jednolity Pgik opublikowany

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wśród Liderów Informatyki

W jubileuszowej XX edycji konkursu "Lider Informatyki 2016 w cyfrowej erze biznesu" Główny Urząd Geodezji i Kartografii zdobył nagrodę w kategorii „Administracja” za budowę systemu informacji przestrzennej Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego ułatwiającego prowadzenie akcji ratowniczych oraz aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnej z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

Czytaj więcej o Główny Urząd Geodezji i Kartografii wśród Liderów Informatyki

Na skróty

Partnerzy