Strona główna

Aktualności

13.07.2018 -- Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Geoportalu

W Geoportalu Krajowym http://mapy.geoportal.gov.pl/imap  została dodana nowa grupa warstw „Dane innych instytucji”, a w niej udostępniono dwie nowe warstwy informacyjne prezentujące dane:

  • Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
  • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

W tej samej kategorii są prezentowane również już wcześniej dodane informacje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Czytaj więcej o 13.07.2018 -- Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Geoportalu

10.07.2018 -- Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

Informacja:

W Geoportalu krajowym udostępniono nową warstwę informacyjną prezentująca dane dotyczące wód polskich. Wśród dostępnych danych znajdują się między innymi :

  • Główne jeziora
  • Główne rzeki
  • Regiony wodne
  • Obszary dorzeczy
  • Ekoregiony.

Warstwa bazuje na uruchomionej usłudze sieciowej WMS dostępnej pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/wodypolskie i możliwej do wykorzystania w dowolnym portalu mapowym czy innym oprogramowaniu posiadającym funkcjonalność klienta WMS.

Czytaj więcej o 10.07.2018 -- Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

10.07.2018 -- Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał  Zespół do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z  Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków, który ma przeanalizować aktualne otoczenie prawne i  zdiagnozować przyczyny przedłużające proces informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawić zalecenia do dalszych działań.

Czytaj więcej o 10.07.2018 -- Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków

07.07.2018 -- GGK Waldemar Izdebski na konferencji Regionalne Forum Geoinformacji „SIP, geodezja, planowanie przestrzenne w administracji samorządowej”

Dwudniowa konferencja (5-6 lipca 2018 r.) organizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił podczas niej  kierunki działań GUGiK.

Czytaj więcej o 07.07.2018 -- GGK Waldemar Izdebski na konferencji Regionalne Forum Geoinformacji „SIP, geodezja, planowanie przestrzenne w administracji samorządowej”

Na skróty

Partnerzy