Strona główna

Aktualności

26.02.2020 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. 

Na początku spotkania Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Dariusz Kolator wręczył Przewodniczącemu Rady dr. hab. inż. Waldemarowi Izdebskiemu „Medal okolicznościowy z okazji 100 Lat Polskiej Służby Hydrograficznej”.

Czytaj więcej o 26.02.2020 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

26.02.2020 -- 10 minut i 12 sekund wystarczy na pozytywne zaliczenie testu komputerowego na uprawnienia zawodowe

Wśród 17 przystępujących dotąd do testów komputerowych

Czytaj więcej o 26.02.2020 -- 10 minut i 12 sekund wystarczy na pozytywne zaliczenie testu komputerowego na uprawnienia zawodowe

26.02.2020 - Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

Podczas posiedzenia 25 lutego 2020 r. Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z współpracownikami. Decyzją komisji senatorem sprawozdawcą został senator Artur Dunin. Teraz projekt trafi na obrady plenarne Senatu RP.

https://av8.senat.pl/10KI101

Czytaj więcej o 26.02.2020 - Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

25.02.2020 -- Pierwsze testy elektroniczne w sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe

16 osób przystąpiło dzisiaj do egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii. W pierwszej części egzaminu obejmującej testy elektroniczne uczestniczyło 10 osób (6 osób z 16 było zwolnionych – osoby te zdały część ogólną egzaminu w ciągu ostatnich 6 miesięcy). W rezultacie 8 osób zdało tę część egzaminu, a 2 osoby nie uzyskały wymaganej liczby punktów. Dalsza część egzaminu odbywa się już metodą tradycyjną. Od tego roku sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Jana Olbrachta 94B w Warszawie.

Czytaj więcej o 25.02.2020 -- Pierwsze testy elektroniczne w sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe

Na skróty

Partnerzy