Strona główna

Aktualności

17.09.2021 -- 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN)

W formie zdalnej 23-24 września 2021 r. odbyło się 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej UNGEGN. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Finansów Estonii we współpracy
z Instytutem Języka Estońskiego oraz Estońską Komisją Nazewniczą. W spotkaniu brały udział 42 osoby z 8 krajów: Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji (członków Sekcji Bałtyckiej ) oraz Białorusi, Ukrainy i Słowacji (jako obserwatorów Sekcji). Polskę reprezentowali: Justyna Kacprzak (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), Maciej Zych (Przewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP) oraz Michał Orleański (Główny Urząd Statystyczny).

Czytaj więcej o 17.09.2021 -- 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN)

27.09.2021 -- 45 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 21 - 24 września 2021 r. przystąpiło 67 osób. Część ogólna i szczegółowa egzaminów pisemnych na uprawnienia w zakresach 1, 2, 4 zostały przeprowadzone z zastosowaniem techniki komputerowej - z wyjątkiem 1 osoby, która zdawała egzamin pisemny w formie papierowej.

Czytaj więcej o 27.09.2021 -- 45 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

24.09.2021 -- Podpisano umowę na pomiar GNSS punktów podstawowej osnowy wysokościowej

23 września 2021 r. została zawarta umowa na pomiar metodą GNSS punktów osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju.

Czytaj więcej o 24.09.2021 -- Podpisano umowę na pomiar GNSS punktów podstawowej osnowy wysokościowej

Na skróty

Partnerzy