Strona główna

Aktualności

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Informujemy o odwołaniu zapowiadanej publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”, która miała odbyć się 16 listopada 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  O ewentualnym nowym terminie prezentacji poinformujemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej o Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska 8 listopada 2017 r. otworzyła rozpoczynającą się w Warszawie XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Tegoroczne, dwudniowe  spotkanie odbywa się pod hasłem Innowacyjne Technologie i Zastosowania Informacji Geoprzestrzennej. Konferencja zorganizowana w gmachu Biblioteki Narodowej odbywa się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej i Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj więcej o XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, informujemy, że 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w salach 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”.

Czytaj więcej o Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Nowelizacje rozporządzeń dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

25 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1989 i 1990) zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zatem nowe formularze wniosków obowiązywać będą od 9 listopada 2017 r.

Czytaj więcej o Nowelizacje rozporządzeń dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Na skróty

Partnerzy