Wyciąg z Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Numer świadectwa: 104

Nazwisko:
BATORSKI
Imię:
ANDRZEJ
Imię ojca:
JULIAN

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-26
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-26
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-26
 • Uprawnienie 846 z dnia 1984-06-26

Numer świadectwa: 105

Nazwisko:
ZABAWA
Imię:
ZDZISŁAW
Imię ojca:
JÓZEF

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-26
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-26
 • Uprawnienie 891 z dnia 1991-02-16
 • Uprawnienie 892 z dnia 1991-02-16

Numer świadectwa: 106

Nazwisko:
ZAPAŁA
Imię:
BOGUSŁAW
Imię ojca:
IGNACY

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-26
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-26
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-26

Numer świadectwa: 107

Nazwisko:
KIRYS
Imię:
ANDRZEJ
Imię ojca:
LONGIN

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 844 z dnia 1984-06-27

Numer świadectwa: 108

Nazwisko:
OCHOT
Imię:
HALINA
Imię ojca:
WŁADYSŁAW

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-27

Numer świadectwa: 109

Nazwisko:
KASPRZYCKI
Imię:
KAMIL
Imię ojca:
KAROL

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-27

Numer świadectwa: 110

Nazwisko:
OLEJARCZYK
Imię:
MARIA BARBARA
Imię ojca:
STANISŁAW

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27

Numer świadectwa: 112

Nazwisko:
REFLIŃSKI
Imię:
ZBIGNIEW
Imię ojca:
WILHELM

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 891 z dnia 1991-06-28
 • Uprawnienie 892 z dnia 1991-06-28
 • Uprawnienie 894 z dnia 1991-06-28

Numer świadectwa: 113

Nazwisko:
OLEJARCZYK
Imię:
ZBIGNIEW
Imię ojca:
STEFAN

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 891 z dnia 1991-03-16
 • Uprawnienie 892 z dnia 1991-03-16

Numer świadectwa: 114

Nazwisko:
PUTAJ
Imię:
LESZEK
Imię ojca:
JÓZEF

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27