Wyciąg z Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Numer świadectwa: 115

Nazwisko:
DYREK
Imię:
TADEUSZ
Imię ojca:
WŁADYSŁAW

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27

Numer świadectwa: 116

Nazwisko:
BOROWIEC
Imię:
JAN
Imię ojca:
JAN

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-27
 • Uprawnienie 891 z dnia 1994-10-29

Numer świadectwa: 117

Nazwisko:
GAWLAK
Imię:
JACEK
Imię ojca:
TOMASZ

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-28

Numer świadectwa: 118

Nazwisko:
JANUSZKO
Imię:
JÓZEF
Imię ojca:
JAN

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 891 z dnia 1991-05-25
 • Uprawnienie 892 z dnia 1991-05-25

Numer świadectwa: 120

Nazwisko:
KACPERCZYK
Imię:
WITOLD
Imię ojca:
LEON

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-28

Numer świadectwa: 121

Nazwisko:
BREŚ
Imię:
STANISŁAW
Imię ojca:
FRANCISZEK

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 846 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 891 z dnia 1997-03-14

Numer świadectwa: 122

Nazwisko:
WACH
Imię:
KRZYSZTOF
Imię ojca:
ANDRZEJ

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-28

Numer świadectwa: 123

Nazwisko:
KULESZA
Imię:
WŁADYSŁAW
Imię ojca:
JAN

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 843 z dnia 1985-02-19
 • Uprawnienie 844 z dnia 1985-02-19
 • Uprawnienie 892 z dnia 1991-06-17

Numer świadectwa: 124

Nazwisko:
SOROKO
Imię:
RYSZARD
Imię ojca:
ZENON

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-06-28

Numer świadectwa: 126

Nazwisko:
CHMIEL
Imię:
JÓZEF
Imię ojca:
WOJCIECH

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-06-28
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-06-28