Narzędzia strony

Departamenty i biura

Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej (GI)

Dyrektor - Piotr Woźniak

Zastępca Dyrektora – Urszula Juszczak

Zastępca Dyrektora – Monika Michalak

Sekretariat

tel. 22 56 31 355, fax 22 628 32 06

e-mail: gugik.gi@gugik.gov.pl

 

Departament Informacji o Nieruchomościach (KN)

Dyrektor – Jarosław Zembrzuski

Zastępca Dyrektora – Rafał Władziński

Sekretariat

tel. 22 56 31 388, fax 22 661 84 51

e-mail: gugik.kn@gugik.gov.pl

 

Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ)

Dyrektor - Jan Jakubczyk

Zastępca Dyrektora - Marek Szulc

Zastępca Dyrektora – Daniel Kraszewski

Sekretariat

tel. 22 56 31  366, fax 22 661 87 24

e-mail: gugik.iz@gugik.gov.pl

 

Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (NG)

Dyrektor - Adolf Jankowski 

Sekretariat

tel. 22 56 31 313, fax 22 661 80 58

e-mail: gugik.ng@gugik.gov.pl

 

Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych (SO)

Dyrektor - Szczepan Majewski

Sekretariat

tel. 22 56 31 433, fax  22 661 84 43

e-mail: gugik.so@gugik.gov.pl

 

Departament Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej (SWZ)

Osoba Koordynująca Prace Departamentu – Ewa Surma

tel. 22 56 31 329, fax 22 661 81 16

e-mail: gugik.swz@gugik.gov.pl

 

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Dyrektor – Beata Mastalerz

Zastępca Dyrektora – Krzysztof Podolski

Sekretariat

tel. 22 56 31 466, fax  22 628 16 46

e-mail: gugik.bdg@gugik.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Kanecki

tel. 22 56 31 438

e-mail: iod@gugik.gov.pl