Narzędzia strony

Departamenty i biura

Główny Geodeta Kraju (GGK)

Grażyna Kierznowska

Sekretariat 

tel.  22 56 31 444, fax 22 629 18 67

e-mail:  gugik@gugik.gov.pl

 

Dyrektor Generalny GUGiK (DG)

Marcin Wójtowicz 

Sekretariat 

tel. 22 56 31 335, fax 22 621 64 39

e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

 


 

Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ)

Dyrektor - Jan Jakubczyk

Zastępca Dyrektora - Marek Szulc

Sekretariat 

tel. 22 56 31  366, fax 22 661 87 24

e-mail: gugik.iz@gugik.gov.pl

 

Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych (SO)

Dyrektor - Szczepan Majewski

Sekretariat

tel. 22 56 31 433, fax  22 661 84 43

e-mail: gugik.so@gugik.gov.pl

 

Biuro Obsługi Urzędu (BO)

Dyrektor - Krzysztof Podolski  

Sekretariat

tel. 22 56 31 466, fax 22 628 16 46

e-mail:  gugik.bo@gugik.gov.pl

 

Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej (GI)

Dyrektor - Piotr Woźniak 

Sekretariat

tel. 22 56 31 355, fax 22 628 32 06

e-mail: gugik.gi@gugik.gov.pl

 

Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (NG)

Dyrektor - Adolf Jankowski  

Sekretariat

tel. 22 56 31 313, fax 22 661 80 58

e-mail: gugik.ng@gugik.gov.pl

 

Departament Informacji o Nieruchomościach (KN)

Osoba Koordynująca Prace Departamentu – Marcin Leończyk

Sekretariat

tel. 22 56 31 388, fax 22 661 84 51

e-mail: gugik.kn@gugik.gov.pl

 

Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)

oraz 

Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej (IP)

Osoba Koordynująca Prace Biur – Ewa Surma

tel. 22 56 31 329, fax 22 661 81 16

e-mail: ewa.surma@gugik.gov.pl

 

Departament Prawno-Legislacyjny (PL)

Sekretariat

tel. 22 56 31 323, fax 22 628 17 26

e-mail: gugik.pl@gugik.gov.pl