Narzędzia strony

Dobre praktyki pracowników GUGiK

Dobre praktyki pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi

Realizując służebną rolę administracji publicznej oraz troszcząc się o otwartość, przejrzystość i zachowanie pełnej bezstronności w wypełnianiu swoich obowiązków stosujemy niniejsze Dobre Praktyki w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi.

Biała okładka broszury Dobre praktyki pracowników GUGiK w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Na białym tle szare ciągi wyrazów GUGiK. Nazwa urzedu, tytuł oraz rok wydania 2012 w kolorze granatowym