Narzędzia strony

Główny Geodeta Kraju

Grażyna Kierznowska

pełni obowiązki Głównego Geodety Kraju od 14 stycznia 2017 r.

Grażyna Kierznowska jest absolwentem wydziału geodezji Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.

Przed rozpoczęciem pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełniła funkcję  geodety powiatowego w Kraśniku. Pracę rozpoczynała w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Kraśniku.

Zobacz też:

Główni Geodeci Kraju