Narzędzia strony

Główny Geodeta Kraju

Grazyna Kierznowska  

Grażyna Kierznowska

Główny Geodeta Kraju od dnia 22 maja 2017 r. 


Pani Grażyna Kierznowska pełniła obowiązki Głównego Geodety Kraju od dnia 14 stycznia 2017 r. łącząc je z funkcją Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Grażyna Kierznowska jest absolwentem wydziału geodezji Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.

Przed rozpoczęciem pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełniła funkcję  geodety powiatowego w Kraśniku. Pracę rozpoczynała w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Kraśniku.

Zobacz też:

Główni Geodeci Kraju