Narzędzia strony

Historia

Byli Główni Geodeci Kraju


 • Piotrowski Jan
  Prezes Głównego Urzędu Pomiarów Kraju
  1945-03-01 - 1948-09-30
 • Warchałowski Edward
  Prezes Głównego Urzędu Pomiarów Kraju
  1948-12-01 - 1951-12-31
 • Rabanowski Jan
  Prezes Głównego Urzędu Pomiarów Kraju
  1951-08-01 - 1952-05-16
 • Rabanowski Jan
  Prezes Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii
  1952-05-17 - 1956-06-15
 • Szmielew Borys
  Prezes Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii
  1956-08-01 - 1956-09-30
 • Szmielew Borys
  Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  1956-12-01 - 1973-05-10
 • Przewoźnik Czesław
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  1973-10-10 - 1980-08-04
 • Adamczewski Zdzisław
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  1980-10-29 - 1987-12-31
 • Szymczak Andrzej
  Główny Geodeta Kraju - Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
  1988 - 1990
 • Piotrowski Remigiusz
  Główny Geodeta Kraju - Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
  1990-11-02 - 1996-11-13
 • Kalisz Józef
  Główny Geodeta Kraju - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  1996-11-14 - 1997-01-20
 • Racki Józef
  Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  1997-01-21 - 1998-12-31
 • Bujakowski Kazimierz
  Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  1999-01-01 - 2001-12-05
 • Albin Jerzy
  Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  2001-12-05 - 2006-09-25
 • Potrapeluk Wiesław
  Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  2006-09-25 - 2008-03-26
 • Orlińska Jolanta
  Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  2008-03-27 - 2012-02-12
 • Jarząbek Jacek
  p.o. Głównego Geodety Kraju
  2012-02-14 - 2012-06-18
 • Bujakowski Kazimierz
  Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  2012-06-18 - 2016-08-01
 • Jabłonowska Aleksandra
  p.o. Głównego Geodety Kraju
  2016-08-04 - 2017-01-13
 • Kierznowska Grażyna 
  Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  2017-01-14 - 2018-03-16
 • Wójtowicz Marcin
  p.o. Głównego Geodety Kraju
  2018-03-17 - 2018-06-06