Narzędzia strony

Kierownictwo

Grazyna Kierznowska

Grażyna Kierznowska

Główny Geodeta Kraju od 22 maja 2017 r.

Grażyna Kierznowska pełniła obowiązki Głównego Geodety Kraju od 14 stycznia 2017 r. łącząc je z funkcją Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
Grażyna Kierznowska jest absolwentką Wydziału Geodezji Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Ma uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.
Przed rozpoczęciem pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełniła funkcję Geodety Powiatowego w Kraśniku. Pracę rozpoczynała w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Kraśniku.