Narzędzia strony

Kierownictwo

Grażyna Kierznowska - Główny Geodeta Kraju (GGK)

Marcin Wójtowicz - Dyrektor Generalny GUGiK (DG)


Jan Jakubczyk - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ)

Marek Szulc - Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ)

Szczepan Majewski - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych (SO)

Krzysztof Podolski - Dyrektor Biura Obsługi Urzędu (BO)

Piotr Woźniak  - Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej (GI)