Narzędzia strony

Kierownictwo

Grażyna Kierznowska - p.o. Głównego Geodety Kraju (GGK)

Michał Jasiński - Dyrektor Generalny GUGiK (DG)


Jan Jakubczyk - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ)

Marek Szulc - Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ)

Szczepan Majewski - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych (SO)

Grażyna Kierznowska - Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej (NG)

Krzysztof Podolski - Dyrektor Biura Obsługi Urzędu (BO)