IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów

Główny Geodeta Kraju zaprasza do udziału

w IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów, które odbędzie się 22 października 2015 r. (czwartek)
w Warszawie (Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54).

Podczas forum zostaną przedstawione inicjatywy podejmowane przez wyższe uczelnie w zakresie praktyk i staży zawodowych oraz zdefiniowania i rozwoju kompetencji, a także wstępne wyniki analizy rynku pracy geodezyjno-kartograficznego.

Ważnym tematem IV Forum będą zagadnienia związane z kształceniem geodetów na poziomie średnim, w tym programy kształcenia zawodowego oraz wyniki badań przeprowadzonych w tym zakresie w 2014 r.

Obrady IV Forum rozpoczną się o godzinie 11:00 i będą trwały do 16:15.