Adres urzędu:

ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Kontakt:

Sekretariat Głównego Geodety Kraju

tel. +48 22 56 31 444,

fax 22 629 18 67;

e-mail:  gugik@gugik.gov.pl

Sekretariat Dyrektora Generalnego

tel. +48 22 56 31 333;

fax 22 621 64 39

e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl


Informacje dot. korespondencji wpływającej do Urzędu:
Tel. +48 22 56 31 379

Informacje dot. uprawnień zawodowych:

Tel. +48 22 56 31 310

Tel. +48 22 56 31 371


Informacje dot. Geoportalu:

Tel. +48 22 563 14 14


gugik@gugik.gov.pl

ESP: /887pujdw65/skrytka

Godziny urzędowania

8:15 - 16:15 (Pn - Pt)


 Inspektor Ochrony Danych

Rafał Kanecki

tel. 22 56 31 438

e-mail: iod@gugik.gov.pl

 


Koordynator do Spraw Dostępności w GUGiK

Małgorzata Sypuła

tel. 22 56 31 319

e-mail: malgorzata.sypula@gugik.gov.pl


Szczegółowe dane kontaktowe