Narzędzia strony

Misja i wizja

MISJA

Misją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi obywateli oraz rozwoju kraju poprzez zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej oraz współtworzenie nowoczesnej infrastruktury informacji przestrzennej.

WIZJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji: 

  • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
  • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
  • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne

Poniżej publikujemy Strategię Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

Okładka broszury Misja i Wizja GUGiK. Na białym tle pokrytym jasnoszarymi napisami tytuł w kolorze granatowym