Narzędzia strony

Struktura

Strukturę Organizacyjną Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii tworzą departamenty oraz biura. Poszczególne komórki organizacyjne są nadzorowane przez członków kierownictwa urzędu.

Główny Geodeta Kraju nadzoruje bezpośrednio:

 • Zespół Analiz i Prognoz
 • Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Biuro Współpracy Zagranicznej
 • Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej
 • Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Zastępca Głównego Geodety Kraju nadzoruje bezpośrednio:

 • Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
 • Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Departament Informacji o Nieruchomościach

Dyrektor Generalny Urzędu nadzoruje bezpośrednio:

 • Departament Prawno – Legislacyjny
 • Biuro Obsługi Urzędu

Przy Głównym Geodecie Kraju działają:

 • Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna
 • Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna