Zespół do realizacji zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Powołanie:

Zarządzeniem Nr 23 w dniu 4 lipca 2018 r.

Efekty pracy:

Zespół 27 marca 2019 roku zakończył dotychczasowe prace nad przygotowaniem nowych standardów i wytycznych produkcji opracowań fotogrametrycznych. Przewodniczący Zespołu 28 marca 2019 roku przekazał Głównemu Geodecie Kraju:

  1. roboczy projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie bazy danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,

  2. roboczy projekt standardów aktualizacji bazy danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu - stanowiący załącznik do projektu Rozporządzenia. Przekazany roboczy projekt podlega obecnie konsultacjom wewnętrznym w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Po zakończeniu konsultacji projekt rozporządzenia zostanie skierowany do dalszego procedowania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.