Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT Główny Urząd Geodezji i Kartografii