Konferencja prezentująca projekty CAPAP, ZSIN- FAZA II, K-GESUT Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Hotel Regent – Warszawa, 12 marca 2018 r.

 

8:00 – 10:00   Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników konferencji przez Głównego Geodetę Kraju Grażynę Kierznowską

10:10 – 10:40 PANEL I / CAPAP, ZSIN – Faza II, K - GESUT 

             Sprawna Organizacja Projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K – GESUT 

             prezentujący: Marek Szulc

10:40 – 11:10 PANEL II / CAPAP, ZSIN – Faza II, K - GESUT

Organizacja pozyskiwania Danych w Projektach CAPAP, ZSIN – Faza II, K - GESUT

prezentujący: Piotr Woźniak

11:10 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40 – 13:00 PANEL III / E-Usługi CAPAP, ZSIN – Faza II, K - GESUT

Tworzymy nowoczesne e-usługi

               prezentujący: Agnieszka Gruchała, Michał Fijałkowski, Szymon Rymsza, Tomasz Kasjaniuk,

13:00 – 14:30  Obiad

14:30 – 15:45 PANEL IV / Dane CAPAP, ZSIN – Faza II, K - GESUT

Tworzymy i aktualizujemy zbiory danych PZGIK

prezentujący: Piotr Woźniak, Anna Mączka, Wiesław Szymański

15:45 – 16:00 Podsumowanie konferencji


10:15 – 15:45 Dodatkowy PANEL V

              Zakres informacyjny ZSIN a potrzeby interesariuszy

              prezentujący: Szymon Rymsza, Tomasz Wocial ,Marcin Adamowicz


Prelegenci

  • Agnieszka Gruchała – Kierownik Projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
  • Anna Mączka – Kierownik Projektów: K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) i ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN Faza II)
  • Marcin Adamowicz – Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II
  • Marek Szulc – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  • Michał Fijałkowski - Projekt Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
  • Piotr Woźniak – Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
  • Szymon Rymsza – Projekty: Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) i ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II
  • Tomasz Kasjaniuk – Projekt K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)
  • Tomasz Wocial – Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II
  • Wiesław Szymański – Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II

Klip filmowy promujący konferencję

film4

Materiały z konferencji

film4

film5

film6

film7

film8

film9

film10

 

Miejsce Konferencji

Hotel Regent

ul. Belwederska 23, Warszawa

Mapa: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3709828


Kontakt

Potwierdzenie obecności na konferencji: konferencja.gugik@berm.eu