RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Przetwarzanie danych osobowych w obszarze dostosowania i weryfikacji baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN

Przetwarzanie danych osobowych w obszarze tworzenia i utrzymania ZSIN, w tym Centralnego Repozytorium ZSIN