Wyciąg z Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Numer świadectwa: 1000

Nazwisko:
DEMUSZ
Imię:
ANDRZEJ
Imię ojca:
JÓZEF

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1985-05-24
 • Uprawnienie 842 z dnia 1985-05-24
 • Uprawnienie 843 z dnia 1985-05-24
 • Uprawnienie 847 z dnia 1985-05-24
 • Uprawnienie 892 z dnia 1991-11-04

Numer świadectwa: 1874

Nazwisko:
KOLIŃSKI
Imię:
STANISŁAW
Imię ojca:
PIOTR

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1985-07-18
 • Uprawnienie 842 z dnia 1985-07-18
 • Uprawnienie 843 z dnia 1985-07-18

Numer świadectwa: 3

Nazwisko:
GRZECHNIK
Imię:
BOGDAN
Imię ojca:
FELIKS

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 844 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 846 z dnia 1984-03-16

Numer świadectwa: 4

Nazwisko:
JĘDRZEJEWSKI
Imię:
HENRYK
Imię ojca:
HENRYK

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 844 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 845 z dnia 1984-03-16

Numer świadectwa: 5

Nazwisko:
MARZEC
Imię:
ZENON
Imię ojca:
JÓZEF

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 844 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 845 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 846 z dnia 1984-03-16

Numer świadectwa: 6

Nazwisko:
ZGLIŃSKI
Imię:
ANDRZEJ
Imię ojca:
TADEUSZ

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-05-16
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-05-16
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-03-16

Numer świadectwa: 7

Nazwisko:
BARANOWSKI
Imię:
ZBIGNIEW
Imię ojca:
JÓZEF

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 844 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 891 z dnia 1991-03-23
 • Uprawnienie 892 z dnia 1991-03-23

Numer świadectwa: 9

Nazwisko:
BERKIETA
Imię:
HENRYK
Imię ojca:
EDWARD

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 843 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 844 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 892 z dnia 1991-02-13

Numer świadectwa: 12

Nazwisko:
FIRLICIŃSKI
Imię:
WIESŁAW
Imię ojca:
KAZIMIERZ

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 845 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 846 z dnia 1984-03-16

Numer świadectwa: 13

Nazwisko:
HOPFER
Imię:
ANDRZEJ
Imię ojca:
JERZY

Zakresy posiadanych uprawnień:

 • Uprawnienie 841 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 842 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 845 z dnia 1984-03-16
 • Uprawnienie 846 z dnia 1984-03-16