Szkolenia

Szkolenia stacjonarne

Poniżej opublikowane zostały podręcznik i zeszyty ćwiczeń z zakończonej II edycji szkoleń z możliwości, form i metod wykorzystania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000 (BDOT10k) , organizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, w pierwszym etapie rekrutacji wzięło  udział 1641 osób. Ostatecznie w szkoleniach uczestniczyło 60 przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 300 przedstawicieli  administracji publicznej, instytucji naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw. 

Na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród kursantów głównym powodem uczestnictwa w szkoleniu była chęć zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie BDOT10k. Jak można zauważyć, szkolenie przyniosło oczekiwany efekt, niemal wszyscy uczestnicy (99%) zdeklarowali, że poszerzyli swoją wiedzę a samo szkolenie spełniło ich oczekiwania.

Większość uczestników oceniła poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia jako odpowiednie, dostosowane do tematyki szkolenia oraz swojego poziomu zaawansowania. Treść została oceniona jako zgodna z tematem, a zdobyta wiedza i umiejętności, przez znaczącą większość kursantów, zostanie wykorzystana w ich dalszym życiu zawodowym. Prawie wszyscy uczestnicy ocenili również przygotowane materiały jako przydatne do samodzielniej pracy i wykorzystania ich po zakończeniu szkolenia.