Narzędzia strony

ISOK

ISOK - strona projektu

Od lipca 2010 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej jako liderem, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa prowadzi projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK”, realizowany w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Kwota przeznaczona na realizację projektu ISOK wynosi 297 mln PLN z czego 131 mln PLN przeznaczone jest na zadania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2015 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

foto@gugik.gov.pl / 22 563 13 60

Zadania i produkty zostały opisane na podstronach dostępnych w menu po lewej stronie ekranu.