Szkolenia

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w latach 2014-2015 przeprowadził dwie edycje Szkoleń z wykorzystania Produktów LiDAR. Celem realizowanych szkoleń było podniesienie cyfrowych kompetencji i świadomości naszego społeczeństwa w zakresie możliwości i praktycznych umiejętności wykorzystania Produktów LiDAR w celu osiągnięcia jak największych korzyści w postaci podejmowania lepszych decyzji, usprawnienia pracy i optymalizacji procesów realizowanych w danej organizacji. Produktami LiDAR, wykorzystywanymi w trakcie szkoleń były w szczególności dane pomiarowe (chmura punktów ALS), Numeryczny Model Terenu oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu opracowane w ramach projektu ISOK.

W trakcie 3 dniowych warsztatów kolejne grupy szkoleniowe zapoznały się z projektem ISOK, lotniczym skanowaniem laserowym, opracowaniem danych ALS, produktami LiDAR, kontrolą produktów LiDAR, udostępnianiem danych oraz wykorzystaniem produktów LiDAR. W szkoleniach udział wzięło 420 osób z całej Polski podzielonych na grupy szkoleniowe po 20 osób

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi oraz Kartami zastosowań danych LiDAR.