Zadania GUGiK

Głównym celem Projektu ISOK w zakresie realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest budowa referencyjnych, zharmonizowanych i interoperacyjnych baz danych przestrzennych do których docelowo dostęp będzie możliwy dzięki usługom uruchamianym w ramach realizacji projektu GEOPORTAL 2.

W ramach projektu GUGiK jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań szczegółowych:

 • danych wysokościowych w technologii lotniczego skaningu laserowego dla zlewni rzek o łącznej docelowej powierzchni około 289 tyś. km2 w ramach realizowanych zamówień podstawowych i uzupełniających. Produktami dostarczanymi do Zamawiającego w ramach obecnie realizowanych zamówień są:
 1. Produkt 1 - chmura punktów laserowych w Standardzie I:
  - dla powierzchni 267 403 km2 o gęstości 4 punktów/m2.  
  - dla powierzchni 8 148 km 2 o gęstości 6 punktów/m 2 (obszary priorytetowe)
 2. Produkt 2 - chmura punktów laserowych w Standardzie II dla powierzchni 13 769 km2 obszarów miejskich o gęstości 12 punktów/m2.

  Dodatkowo Produkty 1 i 2 charakteryzować się będą atrybutami RGB oraz intensywnością. 
 3. Produkt 3 - numeryczny model terenu w jednolitym standardzie dla całości opracowania 289 tyś km2 - GRID o oczku 1m.
 4. Produkt 4 - numeryczny model powierzchni terenu dla powierzchni 275 551 km2 - GRID o oczku 1m (odpowiada powierzchni Produktu 1)
 5. Produkt 5 - numeryczny model powierzchni terenu dla powierzchni 13 769 km2 - GRID o oczku 0,5 m (odpowiada powierzchni Produktu 2)
 6. Produkt 6 - zobrazowania lotnicze jako pomocniczy materiał interpretacyjny i źródło informacji o atrybutach RGB dla chmury punktów LIDAR.
 • systemu zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (NMT).
 • cyfrowej ortofotomapy obejmującej obszar 203 miast (lista miast) o powierzchni około 20.000 km2 - GSD 10cm. W tym 15.000 km2 w ramach projektu ISOK i 5000km2 w ramach projektu GBDOT.
 • elementów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w zakresie kluczowym dla realizacji zadań ochrony przeciwpowodziowej.

Aktualny stan pokrycia terytorium kraju danymi przestrzennymi przedstawia poniższa mapa, natomiast szczegółowe informacje o ich dostępności w pzgik oraz aktualności możecie Państwo znaleźć na Geoportal.gov.pl wykorzystując usługę WMS ISOK.

Mapa Polski w odcieniach kolorów niebieskiego i fioletowego prezentująca obszary ndla których dostępne są dane zgromadzone w ramach Projektu ISOK

Mapa Polski przedsatwiająca zasięg ortofotomap wtykonanych w ramach projektu ISOK i GBDOT. Zaznaczenie kolorem fioletowym.