Konferencja inaugurująca Projekt

Inaguracja projektu

23 października odbyła się konferencja inaugurująca projekt enviDMS, w której wzieło udział prawie 150 uczestników. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie!

Poniżej dostępne są prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

Sesja I

Norwegian-Polish collaboration - how Kartverket can contribute a successful project. Olaf Ostensen - Kartverket

Główne cele i założenia projektu enviDMS. Karolina Szyszkowska - Kierownik projektu enviDMS, GUGiK

Sesja II

Referencyjność topografii dla baz danych i map tematycznych. Jerzy Zieliński - Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, GUGiK

Jakość danych przestrzennych z perspektywy producenta i użytkownika. Wizualizacja informacji o jakości. Prof. dr hab. Elżbieta Bielecka  - Wydział Inżynierii Lądowej, Wojskowa Akademia Techniczna

Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, jej dzieje i znaczenie. Prof. dr hab. Alfred Kaniecki - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu

Sesja III

Dane środowiskowe dotyczące hydrografii-MPHP i jednolite części wód-źródła danych i referencyjność. Agnieszka Szajnert - Główny Specjalista, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Znaczenie dokładności mapy pokrycia terenu dla zastosowań hydrologicznych w świetle badań Zakładu Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW w Warszawie. Dr Jarosław Chormański - Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW w Warszawie

Środowiskowe bazy danych w projektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jego jednostkach. Justyna Bachowska - Kierownik Zespołu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej UM Województwa Małoplskiego